BORGERE, GÅ IND AD FORDØREN

En overraskelse, jeg har fået mig i det første år i byrådet, er en kultur med for meget lukkethed. En kultur, hvor vi som politikere lukker os om os selv, og ser sig selv som noget andet end borgerne udenfor rådhuset.

Hvis vi nu ser opgaven, vi har sammen med hinanden i kommunen, som at skabe den bedst mulige Silkeborg Kommune for alle borgere, er det så givet, at en lukket klub af 31 valgte borgere er de bedste til at klare den opgave? For mig at se er det utænkeligt, at et fåtal af borgere kan klare den opgave, uanset at vi er dygtige. For at skabe den bedst mulige Silkeborg Kommune for alle borgere, skal vi have borgerne aktivt med i udviklingen af kommunen.

Ét konkret eksempel fra en meget omtalt lokalplans-sag, den i Sejs-Svejbæk. I december 2018 blev der sat et punktum i den sag efter et forløb på næsten halvandet år. 28 ud af 31 byrødder stod bag. Altså bred enighed. Det til trods er mange borgere i Sejs-Svejbæk stadig frustrerede over sagens forløb. Det er de blandt andet, fordi de ved, at der undervejs i processen lå et forslag til boligområdets udvikling på bordet, som var bedre end det, der blev vedtaget. De ved også, at det forslag er kendt af mindst seks politikere i det nuværende byråd, fra fem forskellige partier. Det forslag har altså været bredt kendt blandt byrådets politikere. Alligevel er det forslag ikke engang blevet behandlet i den politiske proces.

Hvordan kan det være, at et godt forslag ikke er kommet med i behandlingen af sagen? Det giver ikke helt mening. Jeg skal gerne give et bud, og dermed også et godt råd til de borgere derude, der helst ikke vil stå i samme situation som den i Sejs-Svejbæk.

Det gode råd er: Gå ind ad fordøren.

Med fordøren mener jeg, at informere alle politikere, ikke kun nogen, når I gerne vil have fremmet den gode sag.

Med fordøren mener jeg, at informere byrådets hjælpere i embedsværket om den gode sag.

Med fordøren mener jeg, at informere alle andre borgere, der gider lytte til jeres gode sag. Brug alle de platforme, I har til rådighed.

Indflydelse er ikke noget, man får, hvis man vil have det. Indflydelse er noget, man tager.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten