Brandskid i et fyrtårn

Det seneste godt og vel halve årti har der været stigende ønsker om et mere varieret og bæredygtigt byggeri i Silkeborgs nybyggerkvarterer langs motorvejen.

Ønskerne har været udtrykt af stadigt flere borgere, særligt i regi af Skøn på Silkeborg, samt flere og flere politikere eller politikere-in-spe. Senest er selveste billedet på kultureliten i Silkeborg, i form af lederen i Midtjyllands Avis, kommet med på vognen, efter at have stået stædigt i årevis og hyldet bygherrerne med de ensformige tegninger som kommunens frelsere.

At en folkestemning har rejst sig er måske så meget sagt, men vi nærmer os.

På den baggrund er det ikke bare en fis i en hornlygte, men ligefrem en brandskid i et fyrtårn, at reaktionen på den offentlige mening fra mine byrådskolleger i Plan- og Vejudvalget er så svag.

En eksempelsamling og et møde med kommunens bygherrer engang efter nytår er reaktionen.

Er det alt, vi har at skyde med politisk i Silkeborg Kommune?

I Skanderborg Kommune, som så absolut også er ramt af eksplosiv vækst, ser nyere rækkehuse for eksempel generelt noget pænere ud. I samme kommune har byrådet prioriteret overhalingsbanen i administrationens sagsbehandling til de lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanen.

I Skanderborg Kommune bruger de dermed ikke nær de oceaner af gode embedskvinders og embedsmænds tid, det kræver i Silkeborg Kommune at bukke og skrabe for bygherrernes ønsker om at få lov til det billigst mulige byggeri med det højeste mulige antal boliger på mindst mulig plads. Som vi har set det, og stadig ser det, i Gødvad, Balle, Buskelund, Hvinningdal, Lysbro og Funder. Med andre ord, hele vejen langs motorvejen.

Jeg har stor respekt for de mange nye indbyggere i Silkeborg Kommune, som flytter ind i de nye rækkehuse med et barn i hånden og et i maven. I skal være så velkomne.

Men jeg ved også fra både vores kommune og fra andre vækstkommuner, at mange af jer bare venter på lejligheden (eller huset) til at flytte ind i noget permanent et andet sted end i det gule rækkehus nr. 37 af 78 ens rækkehuse.

Når det lykkes for jer, og det håber jeg, det gør, og væksten stilner af, vil vi i Silkeborg Kommune ad åre stå med ens rækkehuse-byggerier langs motorvejen, som vil minde os om årene efter motorvejens komme til Silkeborg.

Skulle vi ikke prøve at løfte overliggeren bare en smule mere?

Måske endda over knæhøjde.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten