Dagrenovationen på byrådsmøde

Hvordan synes byrådet det går med dagrenovationen efter firmaet Meldgaard overtog kørslen?

JørgenMadsen04

På tirsdagens byrådsmøde havde Enhedslisten bedt de byrådspolitikere, der er medlemmer af Silkeborg Forsynings bestyrelse (med Venstres Leif Bæk i spidsen som formand), om at redegøre for, hvordan de synes det går med dagrenovationen, efter Meldgård overtog opgaven den 1. februar.
Kun fire af de oprindelige skraldemænd er tilbage, skraldebilerne sviner og borgerne klager over, at skraldet ikke bliver hentet. Læs Jørgen Madsens anklageskrift herunder, eller følg hele debatten på Byråds-tv, hvor Leif Bæk forsøger at bortforklare problemerne, og de tre andre bestyrelsesmedlemmer lurepasser. Se byrådsmødets punkt 18 her (åbnes i nyt vindue).

Hvem tager skraldet?

Mærkelig selskabskonstruktion

Jeg vil begynde med at takke Jann Hansen for hans tålmodighed med at forklare mig, hvordan forholdet mellem byrådet og Silkeborg Forsynings bestyrelse er.

Først troede jeg, at de fire byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Silkeborg Forsynings bestyrelse, er udpeget af byrådet som et led i konstitueringsaftalen, men det er de ikke.

De er valgt på generalforsamlingen i Silkeborg Forsyning. Generalforsamlingen består af to personer: borgmesteren og kommunaldirektøren. Og det har jeg selv været med til at beslutte sammen med jer andre på det konstituerende møde i byrådet i december sidste år. Det var som nr. 63 ud af 65 konstitueringer, og det gik vist ikke op for mig, at de udgør hele generalforsamlingen.

Men jeg kan altså konstatere, at generalforsamlingen er fuldtalligt til stede i aften.

Selv om det selvfølgelig er rigtigt, når Jann Hansen siger det, så har jeg alligevel en mistanke om, at der kom nogle navne i spil i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne. Jeg tror, at forarbejdet var gjort, inden borgmesteren og kommunaldirektøren mødtes til generalforsamling. Det er mit indtryk, at det er en attraktiv bestyrelse for mange byrådsmedlemmer.

Det er fremhævet flere steder i såvel ejerstrategien som i sagsfremstillingen, at byrådet på grund af ”armslængdeprincippet” ikke har ”instruktionsadgang” overfor de fire byrådsmedlemmer.

Det har jeg forstået, og det er derfor ikke min hensigt med at rejse spørgsmålet her i byrådssalen.

Min hensigt er udelukkende at bede dem redegøre for, hvordan de oplever at have fulgt den ejerstrategi, som Økonomi- og Erhervsudvalget vedtog den 9. december 2014. Især med henblik på udbuddet på dagrenovationsområdet. Det er faktisk på mange punkter en god ejerstrategi.

Det fremgår også af sagsfremstillingen, at vi i byrådet ikke kan kræve en redegørelse. Så jeg er lidt spændt på, om min anmodning imødekommes.

Hvad er en attraktiv arbejdsplads?

Citat fra ejerstrategien:

”Samtidig er det centralt, at Selskabet (= Silkeborg Forsyning) arbejder aktivt og målrettet for at udbygge Selskabets image som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne sikres tryghed og udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø, viden, kompetence og efteruddannelse. En arbejdsplads, som både tiltrækker og fastholder kompetent og professionel arbejdskraft, så Selskabet med sit arbejdsudbud også er med til at tiltrække nye borgere til kommunen.” – og det gælder også Selskabets underleverandører og samarbejdspartnere.

Så vil jeg gerne høre, hvilke overvejelser, I har gjort jer, når der nu her fire måneder efter, at den nye entreprenør, Meldgaard, overtog opgaven, kun er fire af de oprindelige 21 skraldemænd tilbage?

Om I har overvejet, at det måske blandt andet skyldes, at de er gået fra at tømme 850 spande til 1216 om ugen?

Sidste gang, vi fik tømt vores affaldsspand på Lysbrogade, skete det kl. 18.30 om aftenen. Det opfattes næppe af ret mange som attraktivt, når man begynder dagens tjans meget tidligt om morgenen.

Og om det kan have haft betydning, at den nye vognmand har leveret skraldevogne med høj ud- og indstigning, hvor de tidligere havde lav?

Det er trods alt mange gange om dagen, skraldemændene skal ind og ud af bilerne.

Hvad er en ambitiøs energi- og klimaindsats?

Citat fra ejerstrategien: ”Den miljømæssige profil er vigtig for kommunen, og på den baggrund pointeres vigtigheden af, at Selskabet arbejder videre med at mindske belastningen af miljøet. Selskabet skal derfor fastholde og udbygge sin position som et miljørigtigt og bæredygtigt forsyningsselskab og lade miljøhensyn veje tungt i alle beslutninger. … Selskabet skal prioritere at mindske dets CO2-udledning … når der f.eks. indkøbes driftsmateriel, biler mv.”

På Silkeborg Forsynings hjemmeside kan man se:

Efter en udbudsrunde fik vi den 1. februar 2015 ny renovatør. Udbuddet byggede på det foregående udbud. Eneste væsentlige ændring var skærpede krav til sikkerhedsudstyr og fotodokumentation. Kravene til lastbilerne er dermed de samme som i sidste udbud og alle lastbiler overholder disse krav.

Renonorden, som indtil 1. februar indsamlede dagrenovation i Silkeborg Kommune, havde så åbenbart på eget initiativ indført skraldebiler med en såkaldt Euro 5-motor i stedet for de i udbuddet krævede Euro 4-motorer. Det dækker over, hvor stor udledning af CO2 og partikler, der er. Biler med Euro 4-motorer må i dag slet ikke køre i mange byer. Men altså gerne i Silkeborg Kommune.

Mener de fire bestyrelsesmedlemmer, at det er et udtryk for den miljømæssige profil, som kommunen ønsker?

Til sammenligning kan jeg fortælle, at man i København vil gå over til gasdrevne skraldebiler, og at vores kollegaer i Vej- og Trafikudvalget på forrige møde besluttede at undersøge muligheden for at kræve gasdrevne bybusser ved næste udbud.

For øvrigt kan jeg oplyse, at den skraldebil, som tømte min skraldespand kl. 18.30 i onsdags, ikke kunne nå at komme ind på omlastestationen i Tandskov og tømme bilen. De lukker nemlig kl. 16.30 . De måtte derfor som så mange andre gange lade bilen stå med fuld container – selv om det ikke er tilladt.

Så jeg vil gerne høre lidt om hvilke miljørigtige og bæredygtige overvejelser, bestyrelsesmedlemmerne gør sig i forlængelse af kommunens ejerstrategi.

Sikker forsyning og ydelser af høj kvalitet?

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne spørge til jeres overvejelser i forhold til forsyningssikkerhed og kvalitet.

Der står i ejerstrategien: ”Kvaliteten af Selskabets virksomhed vil af forbrugeren i høj grad blive målt på, om Selskabet kan fastholde sikker forsyning og ydelser af høj kvalitet.”

Er det jeres opfattelse, at kommunens borgere oplever en bedre kvalitet med den nye entreprenør – eller i det mindste bare den samme.

Når man har set de mange læserbreve i Midtjyllands Avis, kan man godt få det modsatte indtryk.

Eller består kvalitetsforbedringen i, at prisen for at få tømt sin skraldespand lidt billigere?