Deltog Enhedslisten i byrådsmødet?

Man kan godt blive i tvivl, hvis man læser Midtjyllands Avis’ dækning

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Hvis man læser tirsdagsudgaven af Midtjyllands Avis, kunne man få den tanke, at Enhedslisten slet ikke var til stede på byrådsmødet – partiet er i hvert fald ikke nævnt med et eneste ord, heller ikke i behandlingen af forslag til ny affaldsordning. Til oplysning for interesserede læsere kan jeg her fortælle, af Enhedslisten skam var til stede, og at Jørgen Madsen havde et godt og grundigt forberedt indlæg til denne sag.

Der blev givet ros til forslaget, som vi har ventet på længe. Der blev uddelt roser til lokalrådene i Kjellerup og Sejs-Svejbæk, for deres konstruktive og engagerede måde at indgå i forsøgene med affaldshåndtering, og især til det grundige og gode høringssvar fra Sejs-Svejbæk. Der blev udtrykt bekymring for, om Silkeborg Forsyning, som jo bliver den absolut primære aktør når det sorterede affald skal hentes, er tilstrækkelig indstillet på, at det skal blive en succes. I Forsyningens høringssvar, er der fokuseret meget på omkostningerne ved at gennemføre den nye affaldsplan. Her nævnte Jørgen Madsen også problemet med, at byrådet, som vedtager affaldsplanen, ikke har nogen som helt beslutningskompetencer i Forsyningen.

Endelig stemte vi imod SF’s hovedløse forslag om at afskaffe storskraldsordningen – en ordning, som i øvrigt blev bakket op fra de to forsøgsområder af såvel Kjellerup lokalråd som Sejs-Svejbæk lokalråd.