En uvelkommen julegave

Der mangler ni millioner i kommunens budget, siger Enhedslistens byrådsgruppe

LeneJørgen02
Pressemeddelelse fra Lene Fruelund og Jørgen Madsen

I aftalen mellem Finansministeriet og KL om kommunernes økonomi for 2015, blev de kommuner, der vedtog skattelettelser, stillet en kompensation på 75% af skattelettelsen i udsigt for 2015, faldende til 50% i 2016/17 og 25% i 2018, hvorefter den bortfaldt. Forudsætningen var dog, at kommunerne i alt ikke vedtog skattelettelser for mere end 150 mio. i alt. Nu viser det sig, at 31 kommuner har vedtaget skattelettelser for i alt 299,5 mio. i 2015, og det betyder, at kompensationen bliver langt mindre end 75%.

I Silkeborg Kommune var dækningsafgiften, som er en kommunal erhvervsskat, budgetteret til at give Silkeborg Kommune i indtægt på 19,7 mio. kr. i 2015, før budgetforligspartierne i september besluttede helt at afskaffe den. Nu får kommunen blot 5,748 mio. kr. i kompensation fra statskassen mod de forventede 14,8 mio. kr. Der mangler med andre ord cirka ni mio. kr. i det budget, som forligspartierne vedtog.

”I Enhedslisten var vi som de eneste lodret imod at fjerne dækningsafgiften,” udtaler Jørgen Madsen, som er medlem af byrådet for Enhedslisten. ”SF og Socialdemokraterne talte godt nok imod det, men endte med at stemme for. Og vi advarede byrådsflertallet imod, at det langt fra var sikkert, at Silkeborg Kommune ville få alle de millioner fra staten, som de regnede med, fordi der nok også var andre kommuner, der valgte at lette skatten med statstilskud.”

Enhedslistens byrådsmedlemmer spekulerer nu over, hvor forligspartierne nu vil finde de ni mio. kr.

Vil de hente dem op af kommunens kasse? Eller skal der findes besparelser på drifts- eller anlægsbudgettet?

Med andre ord: Hvem kommer til at betale, når nu erhvervslivet ikke længere skal, og den forventede kompensation ikke komme til udbetaling?

”På sidste byrådsmøde blev vi belært om, hvor vigtigt det er, at alle udvalg overholder deres budgetter. Vi havde stillet et forslag om, at en samlet overskridelse på en lille halv mio. kr. ud af et samlet budget på 48 mio. kr. på en lang række anlægsarbejder inden for Børne- og Ungeudvalgets område skulle dækkes af kassen. Men nej, pengene skal findes på driftskontoen på et område, som i forvejen er i klemme,” påpeger Jørgen Madsen.

”Hvis vi ikke skal finde pengene til at finansiere skattelettelser til erhvervslivet i kassen, vil Enhedslisten gerne hjælpe med nogle de forslag, som vi ikke fik igennem under budgetforhandlingerne.

Det mest oplagte vil være, at droppe de 5,4 mio. kr. der er afsat til en tilkørsel til parkeringskælderen under Torvet. Det ser jo ud til, at flertallet alligevel er ved at smuldre. Så slipper vi også for at skulle finde penge til den ”negative salgssum”, som jo heller ikke er med i budgettet for 2015.”

Byrådet har besluttet, at der skal være 250 mio. kr. i kommunens kasse, og det har været forventningen, at det mål nås inden udgangen af 2015, og forligspartierne mente, at der dermed var luft til at fjerne dækningsafgiften.

”Nu viser det sig, at forudsætningerne smuldrer,” siger Jørgen Madsen. Et forventet statstilskud til at sætte skatten ned, viser sig kun at blive på knap seks mio. kr. i stedet for 15 mio. kr. og den 19. januar viser det sig, hvor dyrt det bliver at ”sælge” Torvet. Penge som heller ikke er med i budgettet.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ville blive sagt om Enhedslistens økonomiske realitetssans, hvis vores forslag hang ligeså godt sammen,” slutter Jørgen Madsen.