Fantasiløs og naturfjendtlig byplan?

Der bygges vildt meget i Silkeborg kommune også selvom vi ”kun” ligger som nr. 15 på Dansk Byggeris liste over kommuner, der er venligt stemt overfor byggebranchen. Og der skal bygges endnu mere. Det fik vi klar indtryk af, på et borgermøde onsdag aften, som er kort omtalt i torsdagsavisen. Et glimrende møde, men desværre med for kort tid til at komme i nærmere dialog med borgerne.

Jeg springer lige tilbage til MJA fra fredag d. 15/6, hvor man i en artikel om et kommende byggeri på Kejlstrupvej kunne læse følgende: ”I dagens Danmark ser man mange fantasiløse boliger, hvor man som køber ikke vil kunne skelne det ene projekt fra det andet!”

Nå da, det er ikke kun i Silkeborg, hvor det forholder sig sådan! Men det forholder sig jo netop sådan i Silkeborg. Det nævnte en borger på borgermødet også, og vi fik Plan og Vejudvalgets formand, Hans Okholms ord for, at det var man opmærksom på. Jeg er spændt på om denne opmærksomhed fører til, at Rene Birch og andre entreprenante bygherrer med kun én tegning at bygge efter, nu får besked på at anskaffe sig nye tegninger og blande dem lidt, ellers får de det ikke godkendt.

Det sidste spørgsmål, der blev plads til på borgermødet handlede om vores natur og hvordan man i de mange planer kan se, at Silkeborg er Danmarks Outdoor Hovedstad. Netop det emne, ville jeg gerne have boret lidt mere i. Vi skal vel ikke bare være Outdoor Hovedstad for turisterne, men også for alle os, der bor i kommunen. Her er bynær natur noget af det vigtigste for at få os mere ud og i bevægelse. Det ærgrer mig derfor, når der netop er fremlagt en lokalplan for et område i Sejs-Svejbæk på et naturområde, som er et gammelt istidslandskab, mens der lige ved siden af er en ret flad mark. Det havde været mere hensynsfuldt overfor naturen at bebygge marken og lade istidslandskabet ligge urørt som et stykke spændende natur, som de mange borgere i området kan bruge rekreativt. Der blev også skitseret en plan for et byggeri i Lysbro i et ”naturfølsomt område” (sådan omtalte kommunens Plan og Byggechef det). Lysbro, som de seneste år er blevet plastret til med boligområder med en masse ens huse, hvor man dårligt kan skelne det ene fra det andet, og hvor der nu er store punkthuse i op til 6 etager på vej. Man kunne jo vælge, at lade dette naturfølsomme område forblive natur, så der stadig er en lille smule tilbage til hundredvis af nye beboere at bevæge sig i.

 

Af Lene Fruelund, byrådsmedlem for Enhedslisten