Fejl i syv ud af 10 sager


Af Jakob Sølvhøj, MF, handikapordfører

Det står rystende ringe til med retssikkerheden for borgere med handikap. Det viser opgørelsen af fejl i kommunernes sagsbehandling på handikapområdet for første halvår af 2017.  I næsten syv ud af 10 klagesager over kommunernes afgørelser om beskyttet beskæftigelse, botilbud eller socialpædagogisk støtte var sagsbehandlingen enten så mangelfuld eller direkte fejlagtig, at den blev omgjort af Ankestyrelsen.

Det er fuldstændig grotesk, at mennesker med handikap udsættes for så mange fejl i sagsbehandlingen. Det er svært at forestille sig, at det kunne tolereres på nogen som helst andre områder, og nu må det simpelthen høre op. Der er brug at genskabe tilliden til, at borgere med handikap får de tilbud og ydelser, som de efter lovgivningen har krav på.

Det er udmærket, at socialministeren tidligere i år har valgt at offentliggøre fejlprocenter for de enkelte kommuner, men nogen løsning på problemet er det ikke. Det hårde pres på kommunernes økonomi betyder, at alt for mange kommuner har afsat for få ressourcer til sagsbehandling på det sociale område. Socialrådgiverne er ved at drukne i sager, og der foregår i mange kommuner en urimeligt grænsesøgende sagsbehandling. Der er mange penge at spare ved konstant at bevæge sig på kanten af lovgivningen. Ved fejl i sagsbehandlingen sparer kommunerne penge, mens klagesagerne behandles, og mange borgere med handikap har hverken personlige ressourcer eller den nødvendige støtte til overhovedet at klage.

Der er brug for ændringer på flere områder, hvis sagsbehandlingen på handikapområdet skal rettes op. Enhedslisten fremsætter derfor nu forslag i Folketinget om at øge statens refusion i sager, hvor kommunerne har særligt høje udgifter til enkelte borgere med handikap. Vi foreslår samtidig, at kommunerne tilføres ekstra 500 millioner til handikapområdet. En tilførsel af flere ressourcer kan forbedre sagsbehandlingen og lette presset på de overbelastede sagsbehandlere.

Disse forslag skal kombineres med indførelse af et sanktionssystem, hvor kommunerne ikke kan tjene på fejlagtig sagsbehandling, men tværtimod må til lommerne, hvis de får underkendt deres afgørelser i Ankestyrelsen. Vi skal ikke acceptere en går-den-så-går-den filosofi i den kommunale handikappolitik. Nu må retssikkerheden bringes i orden.