Først halser de til højre …


Af Christian Juhl, MF

Flytning af statslige arbejdspladser får mig til at tænke på Arne Würglers gamle sang med omkvædet ”Først halser de til højre, så valser de til venstre …”

Under Anders Fogh Rasmussen var det moderne at centralisere politi, domstole og skat i færre byer. Begrundelsen var at effektivisere og spare penge. Mange kommuner mistede en række lokale offentlige arbejdspladser.

Under Lars Løkke Rasmussen går det den modsatte vej: Nu skal der flyttes arbejdspladser fra hovedstaden til en række kommuner – ikke mindst i Jylland. Den officielle begrundelse er, at det giver et Danmark i balance.

Ofte flyttes statslige arbejdspladser til blandt andet jyske kommuner, der har lavere arbejdsløshed end København. Den uofficielle forklaring er, at de borgerlige partier regner med at tjene stemmer på det.

Denne aparte form for egnsudvikling har en række ulemper:

  • Det er uhyre dyrt.
  • Det er ineffektivt.
  • Det skaber ikke én ny arbejdsplads.
  • Det svækker kvaliteten, når dele af de rutinerede medarbejdere ikke ønsker at flytte med.

Jeg vil ikke afvise, at enkelte udflytninger er sagligt begrundede, fordi den statslige arbejdsplads er kommet tættere på den aktivitet, den skal servicere eller understøtte. Men det er bestemt undtagelsen.

Udflytningerne er i de fleste tilfælde med til at nedbryde og svække velfungerende og stabile statslige institutioner. Det medfører ofte mange flere timer på landevejene eller i flyene.

Den sidste ide fra de tre regeringspartier er at udflytte de tre institutioner, der på Folketingets vegne kontrollerer regeringsmagten – nemlig Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisionen.

De er en integreret del af Folketinget. Man kunne ligeså godt flytte kantinen, formandens kontor, Statsministeriet eller Venstres Folketingsgruppe væk fra København (Jeg vil ikke helt afvise, at der kan være reelle fordele ved det sidste).

Det vil være en markant svækkelse af kontrollen med magten, og dermed vores demokrati, hvis disse tre institutioner bliver en brik i regeringens jagt på stemmer.

Jeg vil foretrække, at enhver regering bruger deres  kræfter på at skabe nye lokale arbejdspladser. Det vil der være perspektiv i. Den nuværende ”strategi” med det ene år at valse til højre med centraliseringer, og det andet år at valse til venstre med udflytninger, er et gedigent spild af skatteydernes penge.