Førstebehandling af budget 2016

Læs Jørgen Madsens ordførertale her

JørgenMadsen04

”Vi er tvunget til at lægge budgetter i blinde.”

Citat: KL’s blad, Danske Kommuner, nr. 22 i år.

Det er en ganske dækkende betegnelse for det, vi er i gang med nu.

Pga. den ganske lille regerings aftale med det, der burde være vores talerør, KL, står vi nu ikke kun med en selvpålagt en procents besparelse, men også med et såkaldt omprioriteringsdrag på yderligere en procent.

Tre fjerdedele bliver ført tilbage til kommunerne, men vi ved ikke til hvem eller til hvad.

En elendig økonomiaftale er hvad vi står med i 2016.

Ordvalget er ikke mit, men lånt fra den konservative borgmester i Lyngby-Tårbæk Kommune. Men jeg er ganske enig.

Og jeg er nødt til at spørge ordførerne fra de andre partier i byrådet, om I synes at det er i orden, at regeringen i de kommende år vil beslaglægge en procent af vores budgetter og bestemme, hvad den skal bruges til?

jørgen2

Det kan laves om

Vi kan næppe gøre meget i forhold til budgettet for 2016, men det er vigtigt at understrege, at der ikke er indgået en aftale for de kommende år. Det er bare noget den ganske lille regering har skrevet ind i sit regeringsgrundlag.

Det er noget, der kan ændres, hvis tilstrækkeligt mange vil det.

I stedet for at indskrive denne en procents strafskat i overslagsårene, kan vi stå sammen om at gøre det klart for såvel KL som den ganske lille regering, at vi ikke vil finde os i, at de stikker fingrene i de kommunale pengekasser. Vi har selv brug for pengene, og vi har i hvert fald lige så meget forstand på, hvor de skal bruges, som den ganske lille regering.

I Lyngby-Tårbæk har de besluttet at undersøge, hvilke fordele og ulemper en udmeldelse af KL vil medføre.

Vi kunne jo beslutte i Silkeborg, at den studiekreds vil vi gerne være med i.

Hvad kan vi gøre?

Når det er sagt, må vi se på de valgmuligheder, vi trods alt har.

Selv om vi er bundet godt op på skatteloft, anlægsloft, serviceloft, trusler om sanktioner osv.

Vi har lært, at vi har et ”bundlinjeproblem” i 2016.

Selv om vi bestemt ikke synes, at der er noget at prale af, har vi brugt for mange penge. I 2015 har vi i fællesskab støvsuget de fleste områder for overførte midler, så serviceniveauet faktisk har været for højt i forhold til indtægterne.

Det har borgmesteren fremlagt en plan for, hvordan vi i første omgang løser i 2016.

Det kræver en stærk tro på en positiv udvikling i reguleringer, aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud. Hvis borgmesteren er frisk på det, så er vi også.

Men måske vil det være en god ide at indlede byrådsmøderne fremover med en fælles bøn – jeg ved ikke lige til hvem, men måske Joakim von And?

Borgmesteren foreslår et ekstraordinært afdrag på gælden på 42 mio. kr., som vi henter i kommunekassen.

Det er vi med på. Det har samtidig lært os, at en kassebeholdning på 250 mio. ikke er så hellig endda. Mindre kan gøre det. Det har vi noteret os!

Penge til ældre, børn og handicappede

Vi er enige med vores venner i valgforbundet i, at der som minimum er tre områder, som har brug for en løsning: 8,4 mio. til ældreområdet pga. af friplejehjemmet – de godt syv millioner til udsatte børn og unge på familieområdet og omkring tre mio. til vederlagsfri fysioterapi.

Men det er ikke gjort hermed.

Generelt er det Enhedslistens opfattelse, at der er en grundlæggende underfinansiering på ældreområdet, fordi der ikke i tilstrækkeligt omfang er taget højde for væksten i ældre, plejekrævende borgere.

Vi tillader os dog at forvente, at dette område får glæde af den ganske lille regerings omprioritering. Det er ikke fordi, vi nærer nogen særlig tillid til den ganske lille regering, men det vil dog være politisk plat af dimensioner, hvis den sammen med sine støttepartier ikke lever op til sine løfter om at prioritere velfærden på dette område.

Så vi krydser fingre og håber.

jørgen1

Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Men der er dog et område, der kræver handling – og penge: Hvis vi ikke finder 3 millioner til STU, vil der reelt ske en besparelse på 25% her. STU er et tilbud til nogle unge, som har ganske særlige vanskeligheder med at få en uddannelse og dermed fodfæste på arbejdsmarkedet.

Flere pædagoger

Sidste år foreslog vi, at dagpasningsområdet fik et mærkbart løft på normeringerne. Her fik vi hjælp fra vores partikammerater i folketinget, som via finansloven sikrede et tilskud på 8,7 mio. kr.

Det betyder ikke, at der ikke fortsat er behov for bedre normeringer, og hvis vi kan finde penge til det, vil vi prioritere det højt.

Et løft til skolerne

Men i år er det vores opfattelse, at det er på skoleområdet, der er mest brug for et løft.

Når Silkeborg Kommune ikke i disse år ligger i den absolutte bund med hensyn til bevillinger til folkeskolen, skyldes det udelukkende den omstillingspulje, vi får fra staten til implementeringen af folkeskolereformen. 27 mio. kr. i 2016. Penge som vi kun får, fordi vi historisk har brugt så lidt på skolerne.

Vi vil frem til andenbehandlingen – forhåbentlig sammen med jer andre – finde flest mulige midler til vores børns skolegang.

Men hvor skal pengene komme fra?

Vi har begrænsede muligheder for at påvirke indtægterne, og derfor har vi også hele tiden været modstandere af at fjerne dækningsbidraget, sådan som budgetflertallet gjorde sidste år.

Det efterlod et hul på omkring 15 mio. kr. i kassen, fordi det forventede tilskud til at sætte skatten ned endte på seks mio. i stedet for 15.

Der var nemlig mange andre kommuner, der også satte skatten ned. I 2016 vil tilskuddet derfor også kun være på 3,8 mio. kr. Vi vil foreslå, at vi genindfører dækningsafgiften på samme niveau som i 2014. Så mister vi tilskuddet på de 3,8 mio. – men får til gengæld en indtægt på netto 17-18 mio. kr.

Ligesom med kassebeholdningen har nettoafdraget på kommunens gæld aldrig været religiøst for os.

Vi har i Silkeborg Kommune en gæld på 5059 kr. pr. borger mod et landsgennemsnit på 10.648 kr., så vi er jo ikke dybt forgældet.

Derfor vil vi foreslå, at vi fremover kun afdrager 25 mio. om året. I 2016 dog stadig 50 mio., hvor vi tager 25 mio. fra driften og 25 fra kassen.

Ustyrbare udgifter

Silkeborg Kommune har fået et tilskud fra ”Den sociale særtilskudspulje” på 6,3 mio. kr., som ikke er taget med i budgettet.

Disse 6,3 mio. ønsker vi tilført kassen. Der skal laves et lille adskilt rum, hvor de kan ligge i fred, indtil der er et udvalg som løber ind i en af de ”ustyrbare” udgifter, som ikke kan forudses. En ekstraordinært dyr anbringelse af en ung, tilflytning af handicappede borgere med 24 timers plejebehov eller lignende. Så skal udvalget ekstraordinært kunne søge om et tilskud, så man ikke behøver at spare på andre områder.

ANLÆG

Heller ikke på anlægsbudgettet er handlemulighederne særligt store.

Det fylder jo godt, at budgetflertallet har foræret 33 mio. kr. til Enggaard, fordi han vil bygge en P-kælder under Torvet. Og at samme flertal mener, at vi har råd til at bruge mindst 120 mio. på et nyt stadion. Selv om det ikke gør det billigere for skatteyderne, noterede jeg mig med tilfredshed, at borgmesteren før sommerferien benævnte SIF’s bidrag som ”forudbetalt leje”. For det er præcis det, det er. Nu mangler vi kun, at MJA også forstår det.

Men de millioner er allerede i spil. Så det er desværre meningsløst at foreslå, at vi bruger dem til noget fornuftigt.

Børn eller veje

Men jeg får lyst til at sammenligne vores budgetterede udgifter på veje og børn og unge.

I 2016 forventer vi at bruge 75 mio. kr. på vejanlæg, men kun 16 mio. på børn og unge.

I 2017 er tallene 80 mio. og 29 mio. kr.

I Enhedslisten så vi gerne, at det var modsat.

Det er jo ikke fordi Frank Borch er en grådig mand, som elsker asfalt.

Det er fordi, et stort flertal i byrådet åbenbart synes, at det er vigtige at investere i, at vores biler kan komme hurtigt frem i trafikken, end at vores børn får de bedst mulige vilkår.

Det mål vil vi forfølge i 2016 og de følgende år.

Nordre Skole og Nordvestbadet

Men der er to påtrængende opgaver, som skal ind i budgettet for 2016: Nordre Skole og Nordvestbadet.

Nordre Skole har vi slet ikke kunnet finde i budgettet. Der har været arbejdet længe og dygtigt med meget aktive bidrag fra borgerne i Alderslyst, og der skal findes en løsning hurtigst muligt. Ellers løser ”tidens tand” opgaven, for skolen står og forfalder. Der er lavet forskellige modeller, og vi vil forsøge at finde så mange penge som muligt til at imødekomme Alderslyst-borgernes ønsker.

Nordvestbadet er sammen med øvrige svømmefaciliteter skudt ud i fremtiden. Det kan vi ikke lide.

Der er lavet nogle meget flotte skitser til et nyt svømmestadion i Silkeborg by. Flotte, men dyre. Jeg ville faktisk ønske, at vi havde råd til at sige ja.

Men hvis vi ikke gør noget nu, lukker vi Nordvestbadets udendørs bassin. Og det vil vi ikke. Det koster 15 mio. kr. at gøre det muligt holde det åbent uden dispensationer. Så må vi finde dem.

Og andre 15 mio. kr. er åbenbart også påkrævet for at renovere svømmehallen. Det må så komme derefter.

Hvad skal væk?

Desværre er det ikke meget, vi kan pille ud af de anlægsbudgetter, som vi skal diskutere i dag, men vi har da nogle forslag:

Der er afsat 5 mio. kr. i 2016 til renovering af Torvet i Silkeborg efter opgravning. Det må være en fejl. Jeg går ud fra, at i hele 2016 bygger Enggaard stadig på P-kælderen.

Der er afsat 4.5 mio. til Søtorvet. Skal vi ikke vente og se, om der kommer et rigtigt projekt på banen, før vi sætter penge af. Jeg har kun hørt rygter.

Der er afsat 2 mio. kr. til Nordskovvej. Resten følger i overslagsårene. Vi vil gerne afsløre, at vi slet ikke synes, at Nordskovvej skal blive til noget. Og vi tror slet ikke på, at anlægsfasen bliver til noget i 2016.

Leje for stadion

Vi ville gerne kunne rulle millionerne til et nyt stadion tilbage, og selv om SIF’s spil ikke trækker mange tilskuere til kampene, er aftalerne desværre indgået, så hvis ellers SIF Invest A/S kan finde de sidste penge, så står aftalen ved magt.

Men hvis SIF i det mindste kommer til at betale leje af det gamle stadion, indtil det nye (måske) står færdigt, så har vi da godt en million mere om året at gøre godt med.