Hvad med arkitekturen?

Der bygges meget nyt i Silkeborg – men er det pænt?

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Som man også kunne se i Midtjyllands Avis i lørdags, bygges der meget i Silkeborg for tiden – og der er faktisk, krisen til trods, skudt meget op gennem de sidste 5-10 år. Efter min personlige mening og hukommelse, er der ikke noget af dette nyere byggeri, der hæver sig over det middelmådige i arkitektonisk værdi. Silkeborg er en relativt ung by, og det bærer den arkitektonisk præg af. Der findes nogle perler i vores by, men ikke overvældende mange. Spørgsmålet er, om der om 50 eller 100 år, vil være noget af byggeriet fra de sidste 10 år, der vil fremstå som perler. Jeg tvivler stærkt.

Der er aktuelt meget fokus på byggeri og udvikling af Silkeborg by. Desværre har jeg en ikke ubegrundet fornemmelse af, at Plan- Miljø og Klimaudvalget, der behandler lokalplaner, og byrådsflertallet i begejstring over udsigten til nybyggerier ser stort på, hvordan byens ansigt ændrer sig. Vi har i Silkeborg en højhusstrategi, som byrådsflertallet i et par aktuelle sager vælger at se stort på. I begejstring gives tilladelse til byggeri af højhuse uden krav til husenes arkitektoniske udformning. Vi har et 15 etagers højhus, som blev bygget for godt og vel 50 år siden. Det er de færreste, der i dag synes, det er en arkitektonisk perle, men det ligger der, tæt ved Gudenåen og Jorn Museum, og disse to naboer tiltrækker heldigvis turisternes opmærksomhed, så højhuset ikke får lov at dominere. Men tænk, hvis det havde stået som Silkeborgs vartegn – eller ikonbyggeri, som der tales en del om i forbindelse med erhvervskorridoren!

Det er ikke ligegyldigt, hvordan nybyggeri ser ud, når Silkeborg skal tiltrække både nye borgere og turister. Det er for let og kan koste dyrt, hvis byrådet i sin iver efter at få igangsat byggeri ser stort på det arkitektoniske udtryk, som nybyggeriet har. Jeg foreslår, at vi snarest får igangsat en proces, hvor vi i tæt samarbejde med borgerne får udarbejdet en arkitekturpolitik for Silkeborg. Ikke bare for Silkeborg by, men for hele kommunen. Aktuelt er det ganske vist en politik for Silkeborg by, der presser sig mest på med byggeri ved motorvejen, på Bindslevs Plads på Christian d. 8. vej og flere andre steder, hvor synligheden bliver markant, og hvor byggeriet vil bidrage til byens samlede udtryk.

Lad os få gang i debatten – det vil være dejligt, om Midtjyllands Avis vil tage emnet op og bidrage med billeder og artikler til inspiration og debat.