Hvordan lyder et tavst flertal?

2019 har, som Midtjyllands Avis skriver 3. Juledag, stået i byudviklingens tegn i Silkeborg By. Meget har været skrevet, og endnu mere sagt på gader samt i garnbutikker og andre butikker, omkring dette væsentlige tema i byens, og hele Silkeborg Kommunes, udvikling.

Et af de mest brugte udtryk har været et meget stille udtryk – det tavse flertal.

Så derfor må det store spørgsmål her ved indgangen til et nyt år og årti, under to år før det kommende kommunalvalg være: Hvordan lyder sådan et tavst flertal egentlig?

Chefredaktøren i det gode lokale dagblad mener at kunne høre det tavse flertal sige, at “Silkeborg er i fin form og udvikler sig sundt og godt”

Hvor får han det fra?

Er det noget, der kommer med en post som chefredaktør, at man kan høre græsset gro, og dermed også kan høre, hvordan et tavst flertal lyder?

Lad os da undersøge det, tænker jeg.

Og hvordan gør man så det?

Sammenligner man mon medlemstallet i Skøn på Silkeborg med oplagstallet for Midtjyllands Avis og ser, hvem der har den største? Nej, vel.

Så en meningsmåling på mja.dk, vel? Næh, det går ikke an.

Hvad så med antallet af byrådsmedlemmer, der stemmer for et flertal af lokalplanerne? Det gør alle, selv Enhedslisten, så det holder nok heller ikke.

Jeg tror ikke rigtig, der er nogen sikker målestok.

Den mest sikre for tiden er vel den, der gælder, når de store sager, der skiller vandene blandt både de indfødte og de indflyttede, kommer til byrådets behandling i de kommende måneder. Oslovej, justitskvarterets lokalplaner, Fredensgård f.eks. I et repræsentativt demokrati, som vi alle hylder, må man jo tage byrådets stillingtagen som en rimelig strømpil.

Hvis det heller ikke er en sikker vej til at høre sig frem til de tavses stemmer, må vi nok leve med det og vente til 16. November 2021.

Når vi igen har kommunalvalg.

Jeg håber ikke, Skøn på Silkeborg stiller op, som der er tanker fremme om i avisen her mellem jul og nytår.

Jeg håber mere på, at vi i de etablerede partier forstår at lytte til, hvad borgerne siger. Både de tavse og de højrøstede.

Vi har lyttelapperne ude i Ø. Både til valgene og mellem valgene.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten

Medlem af Børne- og Ungeudvalget

Medlem af Klima- og Miljøudvalget

Medlem af Integrationsrådet og Det Grønne Råd