Silkeborg Kommune i mørkeleg

Her på en af årets mørkeste dage, en lille politisk betragtning at gå på juleferie med.

De seneste ugers fokus på inhabilitet i Silkeborg Kommune har afsløret en kedelig tendens i kommunens øverste lag. En tendens til at lukke af og lukke ned.

Her er tre konkrete eksempler

  • Det lange notat om byrådskollega Jarl Gorridsens mulige inhabilitet blev gemt af vejen for os byrådsmedlemmer med mange krumspring, før det – ud af det blå – blev lagt ved som offentligt tilgængeligt dokument til byrådsmødet i mandags. Jeg måtte blandt andet lide den tort at bede borgmesteren seks gange om at sende det ud til os som byråd, indtil det altså lå fremme til alles skue. Underligt forløb.
  • Da jeg som byrådsmedlem bad om sagsindsigt i omstændighederne omkring udarbejdelsen af samme notat, og det forkortede og ændrede notat, vi fik tilsendt til byrådet i stedet, skulle jeg så grueligt meget igennem. Først var der ikke noget, så var der noget alligevel. Var jeg ikke så sindig en vestjyde, jeg nu er, kunne tanken være faldet på politisk chikane.
  • Senest har vi så som byråd fået et notat tilsendt om borgmesterens mulige inhabilitet, men med besked om, at vi ikke bør dele indholdet, da notatet indeholder oplysninger om private forhold. Det er dog ikke fremlagt, hvilke forhold i notatet, der er private, og dermed bliver vi som byrådsmedlemmer sat skakmat i forhold til at kommentere notatets indhold.

Dertil kommer så flere eksempler på, at både borgere og medier får uforståelige svar, når de søger aktindsigter for at sætte lys på magten i Silkeborg Kommune.

Alle eksemplerne peger i retning af, at kommunens ledelse finder det opportunt at holde mest muligt skjult for offentligheden og medierne i deres funktion som demokratiets vagthund.

Jeg kunne her til jul ønske mig en bedre kommunal service af medier, borgere og politikere, når det handler om åbenhed og gennemsigtighed i det lokale demokrati.

Måske en offentlig service på det høje niveau, det er at sende en kommunal direktør på charmeoffensiv mellem byrådets parti for at fremme en grundejers ønsker til en lokalplan.

Men det er jo som bekendt ikke alt, man ønsker sig, som man får til jul.

Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune for Enhedslisten