JAMEN, VI ER BLEVET LOVET…

Brian Holst har til lørdagens Midtjyllands Avis skrevet gode artikler om udfordringerne med at placere et Boxit lagerhotel i Silkeborg. I en af artiklerne bliver nævnt, at JYSK koncernen er blevet stillet et og andet i udsigt af Silkeborg Kommune på en af de pt. mulige placeringer for lagerhotellet, Sanistål-grunden.

Jeg har hørt den historie før i forskellige udgaver her det seneste års tid i det nye byråd. Politikere har på kommunens vegne stillet nogen noget i udsigt. Ja, nogle gange bliver det ligefrem omtalt som et løfte eller en aftale.

Men tidligere byråd og politikere kan ikke aftale noget, som ikke er bekræftet af et flertal af byrådet, og der er ikke bekræftet noget af et byråd for Sanistål-grunden, Der er heller ikke bekræftet noget af et byråd i forhold til et boligbyggeri, hvor renseanlægget ligger på Søholt. Der er ikke bekræftet noget af et byråd for Justitskvarteret, for banegårdsarealet eller for Bios Gård, eller for støtte til et Outdoor Institut eller hvad der ellers bliver talt om.

Så uanset om du hedder Birch eller Brunsborg, eller hvad du nu hedder, kan du ikke regne med noget, som ikke er bekræftet af et byråd.

I den aktuelle sag om grunden, hvor der tidligere lå en planteskole, gør naboerne ret i at gøre os som politikere tydeligt obs på, hvad byrådet faktisk har stillet i udsigt, lovet og aftalt. Det er, at der godt kan være lagerhotel på arealet, men at dette lagerhotel max. kan være 2 etager højt.

Det ville ikke være særligt pænt gjort at lave aftalen om borgerne om, for at skabe plads til JYSK et andet sted ved Ringvejen. Særligt ikke overfor naboerne til et i så fald trafik- og støjplaget 4-etagers lagerhotel. Men faktisk heller ikke overfor Escot Ejendomme i Aalborg, som står bag Boxit lagerhotellerne, og som i god tro har købt Sanistål-grunden til deres virksomhed.

Det er provinsialisme, når man sådan – uden byrådets medvirken – giver lokale venner og virksomheder fordele frem for folk udefra, som gerne vil til kommunen. Det der Korsbæk-pjat skal Silkeborg væk fra. Silkeborg er noget større end Holbæk og Korsør tilsammen, så lad os leve op til de berettigede forventninger om, at vi er mere udsyn end indavl.

Det kunne være godt med JYSK koncernen på en synlig adresse i Silkeborg by. Men ikke med provinsialisme og på bekostning af borgere, som har aftalt noget med byrådet af betydning for deres liv og hjem.

Peter Sig Kristensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten