Åbent møde om budget 2023 for Silkeborg

Til råd, organisationer, foreninger, bestyrelser, tillidsfolk
og ansatte i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over, er det blevet sæson for budgetforhandlinger – og derefter
aftale. Fra Enhedslistens side forventer vi en budgetaftale i uge 38, da sidste frist for at lave
en sådan er 27. september.

Årets budgetproces er særligt præget af to forhold:

1. Borgmester Helle Gade har sat sig i spidsen for, at der bliver gjort op med den
underbudgettering, som har redet Silkeborg Kommune som en mare de seneste mange
år. Særligt på børne- og familieområdet, socialområdet, handicapområdet og
ældreområdet. Dette initiativ bakker vi fra Enhedslistens side stærkt op om – det har vi
efterspurgt i årevis.

2. Vi har stramme rammer for både driftsudgifter og anlægsudgifter, aftalt mellem
kommunerne som helhed og Folketinget. Når vi samtidig har en alt for høj vækst i
tilflytningen til kommunen, lægger det et ekstra pres på budgettet. Det kan vel være,
at høj tilflytning er en fordel i det lange løb, men det er det ikke på kort sigt, hvilket de
senere års udvikling har vist.

Vi synes, I som råd, organisationer, foreninger og bestyrelser skal høres – I skal have
mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter overfor os.

Derfor inviterer vi til møde om budget 2023.
Mandag d. 19/9 kl. 19.30 – 21.30
Medborgerhuset Bindslevs Plads, Sal D

Vi inviterer jer og alle andre, der har en interesse i, hvordan vi skal forvalte vores fælles
midler, både når det gælder anlæg og drift.

Signe Haahr Lindegaard vil til en start give et indblik i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets, Socialudvalgets og Ældreudvalgets områder, fulgt af Peter Sig Kristensen på Plan- og Vejudvalgets, Klima- og Miljøudvalgets og Klimahandlingsudvalgets områder, samt om økonomien generelt. Derefter slipper vi ordet frit.

Vi håber at se mange af jer, og vi inviterer pressen, så også andre byrådsmedlemmer kan få en chance for at læse eller høre, hvad I mener, der skal prioriteres i et kommende budget.

Med venlig hilsen

Signe Haahr Lindegaard og Peter Sig Kristensen