Klarhed ønskes

Når byrådet i Silkeborg mødes den 15. december, skal det behandle et forslag fra Enhedslisten om et borgermøde om parkeringsplanerne

p

I Silkeborg arbejdes der i øjeblikket med mindst fire forskellige forslag til nye, større parkeringsanlæg i midtbyen. Alle forslagene har fortalere og modstandere, men ingen – hverken borgere eller byrådsmedlemmer – har et blot nogenlunde kendskab til alle forslagene. Det giver ikke byrådet de bedste muligheder for at træffe de rigtige valg.

Derfor har Enhedslistens byrådsgruppe fremsat dette forslag:

“Byrådet beslutter at afholde et borgermøde i januar, hvor alle kendte planer for fremtidige større parkeringsanlæg placeret centralt i Silkeborg by fremlægges og drøftes.”

I begrundelsen for forslaget skriver byrådsgruppen:

“For at sikre, at alle byrådsmedlemmer får det bedste grundlag at træffe beslutninger på, når der skal træffes beslutning om etablering og finansiering af mulige fremtidige parkeringsanlæg, og for at sikre at den offentlige debat kan foregå på et oplyst grundlag, afholdes et borgermøde, hvor forslag til parkeringsanlæg under Torvet, forslag til parkeringsanlæg neden for Jyske Bank, forslag til parkeringshus ved Christian d.8. Vej/Drewsensvej og forslag til parkeringsanlæg under Bindslevs Plads fremlægges. Skulle der være andre konkrete forslag f.eks. om et dæk over nuværende P-plads ved Rådhus Vest, bør det naturligvis også inddrages.”