DET HANDLER OM AT HAVE RET

Helt i starten af min lokalpolitiske løbebane, for små ti år siden, belærte en tidligere lokal gruppeformand i Venstre mig om, at det i politik ikke handler om at have ret, men om at få ret. Det, han mente var, at man jo kunne have nok så meget ret i, hvad man sagde, men at politik handler om at kunne tælle til et flertal, og dermed få ret.

Det var en vigtig læring, og jeg er nu klar til at svare Poul Dahl, for ham var det.

Du er forkert på den, Poul Dahl. Politik handler om at have ret, ikke om at få ret.

At reducere politik til en kamp om at få ret reducerer politik til intet andet end en avanceret leg for voksne. Ikke ret meget anderledes end endnu en sæson af Robinson. Så kommer det til at handle om at lave alliancer, kommunikere og måske ligefrem manipulere og lyve, til man kan tælle til 4 i udvalget eller 16 i byrådet, og blækket er tørt på den politiske beslutning eller aftale.

Politik er meget mere end det. Det er alvor, ikke leg. Ja, for nogle borgere, eller for dyr og planter eller andet, vi har ansvaret for som politikere, kan der ligefrem være tale om liv eller død eller det, der ligner.

Et aktuelt eksempel kan illustrere min tilgang til lokalpolitik. I en sag til denne uges møde i Klima- og Miljøudvalget slår vores embedsmænd fast, at den tidligere borgmester efter deres faglige vurdering tre gange brød landets naturlovgivning i sin borgmestertid. Ovenikøbet gjorde han det i strid med de lokaldemokratiske spilleregler i kommunernes styrelseslov.

Steen Vindum havde i de tre, efter kommunens faglige vurdering, lovbrud til skade for Gudenåens natur et flertal bag sig. Et flertal, der enten bakkede op eller tiede og dermed samtykkede. Han fik med andre ord ret.

Til gengæld havde jeg ret, som hans mest synlige og hørlige modpart i den sag.

Han fik i strid med loven gennemført sin, og byrådsflertallets, politik. Jeg havde ret i forsvaret for Gudenåens insekter og planter.

I den slags sager er det faktisk fløjtende ligegyldigt for mig, om jeg ender med at få ret. For jeg har ret. Politik er meget mere end en leg for voksne, det er alvor for mennesker, natur og meget, meget andet. Politik handler også om moral, etik – og jura.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten