Kontanthjælpsloft og skrub-hjem-ydelse har skabt 64.500 fattige børn

Det har været et faktum længe, uligheden er stigende, og det går i særlig grad ud over børnene i de familier, der af forskellige årsager ikke er begunstiget med en far og eller en mor, der har et lønnet arbejde. Kontanthjælpsloft og skrub-hjem-ydelse (tideligere kaldet integrationsydelse) er en væsentlig årsag til, at vi nu kan bryste os af, at der er i omegnen af 64.500 børn i Danmark, der lever i fattigdom. Vi ved fra forskningen, at selv en relativ kort periode på et år i fattigdom får konsekvenser for børnene i langt længere tid – måske resten af livet.

Men regeringen og dens støtter er ligeglade. Det håber jeg, en ny regering vil lave om på som noget af det første. Ikke noget med at parkere problemerne i en “ydelseskommission”, som Mette Frederiksen har udtalt.

På Jobcenter og i Socialforvaltningen følges lovene, og det skal de selvfølgelig også, der ydes ikke hjælp, hvis ikke der kan findes en paragraf at bevilge den ud fra – også selvom socialrådgiveren kan se, at der er tale om en yderst presset familie.

Det er selvfølgelig dejligt, at der er rigtig mange borgere, som ikke er ligeglade, og som yder en hamrende god indsats, for at hjælpe de mest udsatte børn. Men som vi kan læse i avisen, er der grænser for deres formåen. Broen må ind i mellem sige nej til et ønske fra et barn om betaling for en fritidsaktivitet. Det er dejligt at der er sportsforeninger, der også er opmærksomme på problemstillingen og som gør en indsats for også at åbne dørene for børnene fra de fattige familier. Det er en yderst prisværdig indsats som Stop Madspild og deres leverandører yder. Men er det ikke lidt sølle, at vi som et rigt land, der har ladet milliarder forsvinde ud af landet i svindel, hvor borgerne har en skattegæld på 116 mia. som SKAT har problemer med at inddrive, hvor firmaer benytter sig af skattely eller køber falske fakturaer for at undgå at betale skat, ikke vil sikre anstændige vilkår til landets borgere uanset herkomst? Skal vi virkelig ændre Danmark fra et velfærdssamfund til et almissesamfund? Det synes jeg ikke, der er behov for en genopretning, vi skal igen mindske uligheden fremfor at den fortsat skal stige.

 

af Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KL’s Socialudvalg