Medieansvarlig regionssekretær, Enhedslisten, Region Midtjylland

Enhedslisten i Region Midt ønsker at intensivere brugen af sociale medier i det politiske arbejde, så er du kreativ og initiativrig, erfaren i brug sociale medier, og kan du trives i et meget selvstændigt arbejde med lidt skæve arbejdstider?
Så er du måske den nye medieansvarlige regionssekretær i Enhedslisten, Region Midtjylland.
Som medieansvarlig regionssekretær har vi brug for en, der er stærk i brugen af IT og sociale medier, har gode formidlingsevner og har interesse for det politiske arbejde.
Funktionsbeskrivelse
Fremstilling af videoer og film til brug på bl.a. de sociale medier.
Udarbejdelse af opslag på de sociale medier.
Administration af de sociale medier.
Kendskab til administration af hjemmeside og intern facebookside.
Korrekturlæsning af regionsrådsmedlemmers og regionsbestyrelsesmedlemmers læserbreve og debatindlæg.
Redigering og opsætning af eksternt oplysnings- og agitationsmateriale.
Understøttelse af afdelinger uden kommunal repræsentation i brug af de sociale medier.
Understøttelse af afdelinger uden kommunal repræsentation i redigering og opsætning af eksternt oplysnings- og agitationsmateriale.
Efter anmodning levere ydelser til regionens afdelinger inden for det mediemæssige felt.
Personlige kompetencer
– skal have kompetencer indenfor film og foto, grafisk design, journalistik, skriftlig formidling samt it
– skal have et bredt kendskab til regionsrådets centrale politikområder: sundhed, psykiatri og klima/miljø
– skal have et bredt kendskab til Enhedslistens generelle politik
– have flair for hvad der sker regionalt i samarbejde med Enhedslistens valgte politikere i Regionsrådet
– skal kunne arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge og organisere sit arbejde
– er eller bliver senest på tidspunktet for ansættelsen medlem af Enhedslisten
Arbejdstid
Ansættelsen vil som udgangspunkt være på 10 timer pr. uge. Dertil kan komme 2-4 timer pr. uge til akutte opgaver.
Du skal være indstillet på, at noget af arbejdstiden kan ligge i de sene eftermiddagstimer eller om aftenen.
Ansættelsesforhold i øvrigt
Tiltrædelse 1. maj 2022 eller efter aftale.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Enhedslisten og en række faglige organisationer.
Den medieansvarlige regionssekretær refererer til Enhedslistens regionsbestyrelse i Region Midt.
Ansættelsen sker efter en årsnorm på 520 timer svarende til 10 timer pr. uge.
Enhedslisten har enhedsløn for alle ansatte, og lønnen svarer til gennemsnitslønnen for en metalarbejder i Hovedstadsområdet. Den årlige løn udgør for 10 timer (1. april 2021) 116.480 kr. inkl. pension og fritvalgsordning.
Det vil være en stor fordel, at du har adgang til en bil, da den kollektive trafik desværre ikke dækker regionen særlig godt.
Bemærk venligst at stillingen som medieansvarlig regionssekretær kan søges særskilt eller sammen med stillingen som organisatorisk regionssekretær.
I din ansøgning bedes du gøre opmærksom på, om du søger den ene eller den anden stilling, eller om du søger begge stillinger.
Ansøgningsfrist
13. marts 2022 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes at foregå den 21. marts 2022 i Horsens.
Yderligere oplysninger kan fås hos Eva Hallgren, tlf.: 31227385
Ansøgningen sendes via e-mail til Eva Hallgren, e-mail: [email protected]