Organisatorisk regionssekretær i Enhedslisten, Region Midtjylland

Er du politisk interesseret, initiativrig, en god inspirator og formidler, og kan du trives i et meget selvstændigt arbejde med lidt skæve arbejdstider?
Så er du måske den nye organisatoriske regionssekretær i Enhedslisten, Region Midtjylland.
Som organisatoriske regionssekretær har vi brug for en, der er organisatorisk stærk med gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner og med flair for det politiske arbejde.
Funktionsbeskrivelse
Indhentning og udarbejdelse af dokumentation for forslag som fremsættes af vore medlemmer i Regionsrådet.
Sekretærfunktion i bestyrelsen, på delegeretmøder og på repræsentantskabsmøder.
Formidling af information fra landskontoret til regionsbestyrelsen og til afdelingerne.
Formidling af information fra regionsbestyrelsen til repræsentantskabet og afdelingerne.
Kendskab til administration af hjemmeside og intern facebookside.
Udarbejdelse af interne nyhedsbreve med informationer fra regionsbestyrelsen, regionsrådsrepræsentanter og afdelinger.
Organisatorisk støtte til afdelinger.
Samarbejde med regionsbestyrelsen omkring planlægning, forberedelse og gennemførelse af interne arrangementer.
Samarbejde med den medieansvarlige regionssekretær og regionsbestyrelsen omkring planlægning, forberedelse og gennemførelse af udadvendte arrangementer.
Personlige kompetencer
– skal have kompetencer indenfor administration, skriftlig formidling og it
– skal have indsigt i regionsrådets centrale politikområder: sundhed, psykiatri og klima/miljø
– det vil være en fordel at have kendskab til eller erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation
– skal have et godt kendskab til Enhedslistens organisation
– skal have et bredt kendskab til Enhedslistens generelle politik
– være bindeled mellem det regionale og det centrale led i Enhedslisten
– skal kunne arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge og organisere sit arbejde
– er eller bliver senest på tidspunktet for ansættelsen medlem af Enhedslisten
Arbejdstid
Ansættelsen vil være på 20 timer pr. uge. Dertil kan komme 2-4 timer pr. uge til akutte opgaver.
Du skal være indstillet på, at en del af arbejdstiden vil ligge i de sene eftermiddagstimer eller om aftenen.
Ansættelsesforhold i øvrigt
Tiltrædelse 1. maj 2022 eller efter aftale.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Enhedslisten og en række faglige organisationer.
Den organisatoriske regionssekretær refererer til Enhedslistens regionsbestyrelse i Region Midt.
Ansættelsen sker efter en årsnorm på 1040 timer svarende til 20 timer pr. uge.
Enhedslisten har enhedsløn for alle ansatte, og lønnen svarer til gennemsnitslønnen for en metalarbejder i Hovedstadsområdet. Den årlige løn udgør for 20 timer (01. april 2021) 232.960 kr. inkl. pension og fritvalgsordning.
Det vil være en stor fordel, at du har adgang til en bil, da den kollektive trafik desværre ikke dækker regionen særlig godt.
Bemærk venligst at stillingen som organisatorisk regionssekretær kan søges særskilt eller sammen med stillingen som medieansvarlig regionssekretær.
I din ansøgning bedes du gøre opmærksom på, om du søger den ene eller den anden stilling, eller om du søger begge stillinger.
Ansøgningsfrist
13. marts 2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at foregå den 21. marts i Horsens.
Yderligere oplysninger kan fås hos Eva Hallgren, tlf.: 31227385
Ansøgningen sendes via e-mail til Eva Hallgren, e-mail: [email protected]