PRESSEMEDDELELSE: Enhedslisten tiltræder budget i Silkeborg Kommune med tanke på fremtiden

Byrådet i Silkeborg Kommune har nu indgået aftale om næste års budget.

Enhedslisten ser et budget, som skaber en overgang fra en forfejlet tilgang til kommunens økonomi til fundamentet for noget bedre. Byrådsmedlem Signe Haahr Lindegaard udtaler:

“Det har været mig en kilde til stor undren som nyt byrådsmedlem, hvordan det tidligere byrådsflertal helt bevidst har opereret med at sætte færre penge af til velfærdsområderne, end vi ved, vi skal bruge. Altså underbudgettering med åbne øjne. Det har ført det resultat med sig, at byrådet de seneste tre af fire år har måttet bremse op i forbruget undervejs i året. Med dette budget har vi – forhåbentligt – gjort op med denne forfejlede økonomistyring, så ansatte og borgere kan stoppe med at ryste på hovedet af vores økonomiske evner som byråd”.

Enhedslisten hilser på den baggrund det velkomment, at der er i budgetaftalen er flyttet ca. 80 millioner kroner til udsatte børn, unge og familier, handicappede, ældre, den kollektive trafik og klima.

Den stærke prioritering af velfærden er dog kommet med en pris, i form af store nedskæringer på andre områder. Peter Sig Kristensen siger i den forbindelse:

“Vi er helt med på, og kede af, at budgettet for næste år også omfatter store nedskæringer. Vi har prioriteret at holde de borgernære velfærdsområder så fri som muligt, men det er ikke lykkedes til fulde. Samtidig er vi kritiske overfor den pulje på u-udmøntede besparelser på mere end 35 millioner kroner, som gemmer sig i den besluttede effektiviserings-procent samt i forslaget om flere reduktioner via analyser. Endelig skal vi også være helt bevidste om, at de godt 80 millioner kroner til at afskaffe den skadelige underfinansiering jo alene dækker et hul i budgettet; der er intet til udvidelser af velfærden i det beløb.”

Opsamlende ser Enhedslisten et budget for næste år, som rydder op efter flere år med en laden-stå-til tilgang til kommunens økonomi. Dermed er forudsætningen nu skabt for, at vi i Silkeborg Kommune arbejder med ærlige budgetter, og kan bruge de næste års økonomiske råderum til at sætte flere penge af til den borgerære velfærd på eksempelvis institutions-, skole-, social-, ældre- og klimaområdet.

Når de kommende års budgetter skal lægges fast, forventer Enhedslisten at være med ved forhandlingsbordet, da partiet nu af flere omgange har været medvirkende til den mest sure del af arbejde med oprydningen efter år med planløs og usund vækst.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Signe Haahr Lindegaard, medlem af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Socialudvalget og Ældreudvalget: 4081 2971 / [email protected]

Peter Sig Kristensen, medlem af Plan- og Vejudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Klimahandlingsudvalget: 5150 9125 / [email protected]