PRESSEMEDDELELSE: Tværpolitisk alliance fra højre til venstre ønsker gigantisk energiinvestering i Silkeborg Kommune

Skal Silkeborg Kommune levere sit bidrag til den grønne omstilling, så skal der ske et markant gearskifte i kommunens andel af vedvarende energi. Det er det klare signal fra fem politikere – fra fire partier – der har stillet forslag om en “energi-ø” til lands. Altså, ét sted i kommunen, hvor man etablerer vindmøller, solceller og andre kilder til vedvarende energi. Det er oprindeligt et forslag fra KL og pensionsionskasserne, der skal sikre, at der leves op til regeringens vision om at firedoble den vedvarende energi til lands. Håbet er, at der etableres 10-15 “øer” rundt i landet.

Den politiske alliance udgøres af formand for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen (C), formand for Klima- og Miljøudvalget, Rune Kristensen (S) og Luis Da Silva Martins (B), formand for Klimahandlingsudvalget. Ydermere er Peter Sig Kristensen (Ø) og Johan Brødsgaard (B), der udgør formandskabet i KL’s Kultur- Erhverv- og Planudvalg, medforfattere på forslaget.

“Vi ser det som værende realistisk”, at der i den sydvestlige del af vores kommune vil kunne være rammerne for store energianlæg”, siger Peter Sig Kristensen og henviser bl.a. til, at der i kommuneplanen er udlagt areal til vindmøller nær Bredlund.

Den holdning deles af Martin Jakobsen. “Vi skal i gang med planlægningen af vedvarende energi så hurtigt som muligt. Mit udvalg kan levere rammerne, så vi kan tiltrække investorer til området”.

“Vi har mange initiativer i gang på det grønne område”, medgiver Rune Kristensen. “Vi arbejder på at eksekvere vores klimahandlingsplan – men skal vi nå målsætningen om at blive en co2-neutral kommune, så skal vi se på vores energiforsyning, og hvordan vi får omstillet denne”.

“Idéen med en energi-ø handler også om lokal forankring. I forslaget fra KL lægges der op til en tæt dialog med lokalområdet – og ydermere, at en del af overskuddet fra projektet faktisk kommer området til gode. Midlerne kan investeres lokalt, uanset om det måtte være til et forsamlingshus, en boldbane eller helt tredje”, tilføjer Luis Da Silva Martins.

“Det er et forslag fra KL, at vi skal skabe et samarbejde mellem stat, kommune og pensionskasser. For vi kan se, at sidstnævnte leder efter investeringer i milliardklassen, og at de gerne skal være grønne. Samtidig ønsker regering og kommuner at rykke på samme dagsorden. KL forhandler lige nu med regeringen om muligheden for at oprette disse selskaber og lave planlægning for energi-øer til lands. Det skal vi være med på”, slutter Johan Brødsgaard.

Udspillet fra de fem politikere i Silkeborg Kommune sker i forlængelse, at regeringen 13. juni meldte ud om rammerne for de kommende energi-øer. Samtidig er udspillet på dagsordenen til byrådsmødet i Silkeborg Kommune 20. juni, hvor de fire partier regner med opbakning fra hele byrådet til at arbejde videre med initiativet snarest muligt.

For yderligere informationer, kontakt initiativtagerne:

Martin Jakobsen, formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, mobil: 5239 1933

Rune Kristensen, formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, mobil: 2488 3945

Luis da Silva Martins, formand for Klimahandlingsudvalget i Silkeborg Kommune, mobil: 2128 9235

Johan Brødsgaard, formand for KL´s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og viceborgmester i Silkeborg Kommune, mobil: 5016 6762

Peter Sig Kristensen, næstformand for KL´s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, mobil: 5150 9125