Silkeborgs udvikling – før vi får en ny Søfront og en arkitekturpolitik

Når 4-500 borgere på samme dag deltager i tre forskellige arrangementer, der alle handler om udviklingen af Silkeborg by, så vidner det om et engagement, som er værd at udnytte.

De 60-70 borgere, der uden offentlig annoncering, var mødt frem i Medborgerhuset var ikke samlet til et protestmøde, som man kunne få indtryk af i Hans Krabbes leder onsdag. Det var i hvert fald ikke en protest mod arrangementet i Musik- og Teaterhuset. Vi gætter på at stort set alle borgere, glæder sig til den dag, hvor vi får bilerne væk fra søfronten og i stedet får et grønt rekreativt areal, som kan bidrage til, at naturen bliver en del af byen. Der er næppe heller den silkeborgenser, der ikke under Hjejlen at komme i dok om vinteren.

Samtidig med vi er begejstrede over de mange gode visioner for udviklingen af Silkeborg, som de tre udenbys arkitektteams har leveret, så har vi også fuld forståelse for de mange borgere, der bekymrer sig over den iver, som et stort byrådsflertal lægger for dagen, når det drejer sig om at lave kommuneplantillæg og udstede byggetilladelser.

Vi var oprigtigt glade, da et stort byrådsflertal på foranledning af S besluttede, at vi skal have en arkitekturpolitik. Det har Enhedslisten været fortaler for i flere år. Vi håber, det kan bidrage til at sætte en ramme og give en retning, så byen ikke ender med et forvirret Klondike-udtryk. Men det tager tid at udarbejde en arkitekturpolitik, og de mange engagerede borgere skal involveres. Men indtil vi får politikken på plads, kan vi godt tænke os om og fare med lempe.

Men det er som om Plan- og Vejudvalget og med dem de fleste i byrådet, ikke kan få bygget hurtigt og højt nok. I mandags afholdt Plan- og Vejudvalget et møde, hvor de bl.a. behandlede et forslag til et højhus på 22 etager på hjørnet af Christian d. 8. Vej og Fredensgade. Et højhus, som vil sætte sit markante præg på Silkeborgs bymidte.

Vi sendte en mail til udvalgets medlemmer og opfordrede dem til ikke at træffe en beslutning men i stedet sende sagen i byrådssalen, hvor alle byrådets medlemmer kunne få lejlighed til at drøfte, hvordan vi kommer videre med en plan for hele området fra kirken, ad Fredensgade og ned til Christians d. 8. Vej. Det ønskede udvalget ikke, og besluttede at igangsætte planarbejdet med en 2 ugers forhøring.

Med andre ord: Kære byplanengagerede borgere, gå ind på Plan- og Vejudvalgets dagsorden fra d. 8/4, find punkt 24 og kig på den skitse, der ligger, og send dine synspunkter til kommunen. Jo længere vi kommer i processen, jo sværere er det at få indflydelse på, hvordan det hele ender.

Peter Sig Kristensen & Lene Fruelund
Byrådsmedlemmer for Enhedslisten