Sort bælte i økonomisk uansvarlighed


Af Christian Juhl, MF, arbejdsmiljøordfører

“Som beskæftigelsesminister er jeg bekymret over udviklingen. Med de tal, vi ser i dag, kan jeg konstatere, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl. At indsatsen simpelthen ikke virker efter hensigten.”

Sådan sagde Troels Lund Poulsen 30. marts i år, da han fik den årlige status over arbejdsmiljøets tilstand. Den viste, at arbejdsmiljøet på væsentlige områder bliver dårligere og dårligere. Han nedsatte derfor et ekspertudvalg, der nu skal til at finde ud af, hvad der bør gøres for at forebygge at op mod 60.000 mennesker hvert år tager skade af at gå på arbejde. Heraf dør nogle og endnu flere bliver varigt uarbejdsdygtige.

Jeg foreslog, at vi godt kunne sætte nogle initiativer i gang, selvom ekspertudvalget arbejder: Arbejdstilsynet (AT), skal kontrollere, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøloven. De er blevet systematisk beskåret siden 2015 – og det er regeringens mening, at de fortsat skal beskæres. Fra 2015 til i dag er de blevet beskåret med 71 årsværk. I 2018 skal AT beskæres yderligere 24 årsværk. Og frem til 2021 skal Arbejdstilsynet beskæres med yderligere 95 årsværk. Jeg har foreslået, at vi sammen sikrer et Arbejdstilsyn på samme niveau, som da regeringen tiltrådte i 2015.

Troels Lund Poulsens svar var, at det var et typisk eksempel på, hvordan Enhedslisten havde det sorte bælte i uansvarlig økonomi.

Men hvem er det, der egentlig frådser med pengene?

Hvert år koster et dårligt arbejdsmiljø staten, kommunerne og arbejdsgiverne ca. 80 milliarder kr til sygebehandling, produktionstab, sygedagpenge og pensioner. Hertil kommer smerte og afsavn som ikke kan gøres op i penge, for de mennesker som rammes. Det er et meget rigt samfund, og en meget kynisk regering, der mener, at vi har råd til ikke at begrænse denne udgift.

Folketinget har Fonden til Forebyggelse og Fastholdelse. Her ligger 1.428 millioner kr. og samler støv. En lille del af disse penge kunne sagtens finansiere den nødvendige forbedring af Arbejdstilsynet adskillige år frem i tiden.

Jeg synes, det er Troels Lund Poulsen, der bærer det sorte bælte i økonomisk uansvarlighed, når han ikke vil investere i den nødvendige forebyggende indsats for et bedre arbejdsmiljø.

Gad vide, hvad der skal til for at få ministeren over på en mere ansvarlig økonomisk kurs?