Virksomhedspraktikken er en jobdræber

Kravet om aktivering af ledige betyder, at langt over 100.000 mennesker er i ulønnet virksomhedspraktik hvert år. Selvom praktikanttimerne ikke kan omregnes 1 / 1 i ordinære job, så bliver der udført gratis arbejde svarende til tusindvis af fuldtidsstillinger

m_zoellner
Af Mikkel Zøllner Andersen

I 2014 var 41.240 dagpengeberettiget og 93.483 kontanthjælpsmodtagere, altså til sammen 134.723 mennesker, i varierende perioder og timeantal i ulønnet praktik. Det svarer ifølge Danmarks statistik til 18.467 fuldtidsdeltagere. (Se figuren nedenfor)

virksomhedspraktik

Selvom det er givet, at virksomhederne ikke ville have ansat et tilsvarende antal mennesker til fuld løn og forsikring, så bliver der naturligvis udført en enorm mængde arbejde, der ellers skulle betales for. Således viste en undersøgelse fra Dansk Metal da også, at to ud af tre praktikanter havde den oplevelse at de ikke kom tættere på et arbejde, men blot blev udnyttet som gratis arbejdskraft. Og ”oplevelsen” blev bakket op af fakta i og med kun en ud af ti metal-praktikanter blev tilbudt ordinært arbejde efterfølgende.

Formålet med virksomhedspraktik er selvfølgelig, at holde de ledige til ilden og bringe dem tættere på et rigtigt job. Men mange ledige må altså skuffet konstatere at den gratis omgang ikke udløser et job og at den ene praktik afløser den anden. I følge loven skal der være et rimeligt forhold mellem regulært ansatte og antallet af praktikanteri en virksomhed, netop for at praktikanter ikke skal fortrænge ordinære jobs, hvilket blandt andet skal sanktioneres af tillidsmanden overfor kommunen. Men en undersøgelse af 12 kommuner udført af Ankestyrelsen, viste at 42% af bevillingerne af virksomhedspraktik og jobtilskud ikke levede op til lovens krav. Og selvom ledige ikke må komme i praktik to gange samme sted, så må virksomhederne tilgengæld gerne få ny gratis arbejdskraft ind.

Men hvorfor leverer kommunerne i vidt omfang gratis arbejdskraft på kant med loven? Det er selvfølgelig fordi man på Christiansborg har vedtaget, at kommunerne død og pine skal aktivere de ledige på den ene eller anden facon. I en tid med større arbejdsløshed, er det faktisk en stor opgave for de travle sagsbehandlere. Det er altså lovgivningen fra Christiansborg der presser kommunerne, der presser sagsbehandlerne, der presser de ledige rundt og rundt i praktikkarrusellen. Mens virksomhedsejerne fremstår som barmhjertige samaritanere, som tilsyneladende giver de ledige en chance, men ofte blot malker fællesskabet for gratis arbejdskraft.

Hvis vi antager at virksomhederne ikke kunne undvære, at betale sig fra at få udført fx 2 tredjedele af det arbejde der i dag udføres gratis af praktikanter, så betyder det altså at de lediges egen tvungne virksomhedspraktik spærrer for at mere end 12.000 af dem i stedet kunne komme i rigtigt fuldtids-arbejde! Og det er vel at bemærke arbejde, der selvsagt matcher de arbejdsløses kvalifikationer. Til sammenligning forventes den seneste kontanthjælpsreform blot at skaffe 700 i job.

Kilder:
http://www.statistikbanken.dk/AUK01
http://www.ugebreveta4.dk/ledige-doedtraette-af-virksomhedspraktik_14318.aspx
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014