ENHEDSLISTEN PRESSEMEDDELELSE:

Budget 2021: Fra del og hersk til budgetlægning i åbenhed

Enhedslisten Silkeborg har i de seneste mange år offentligt beklaget den budgetproces, som Steen Vindum gennem hele sin borgmesterperiode har haft held med at få byrådets partier med på. Gruppeformanden for hvert parti bliver inviteret til møde hver for sig på borgmesterens kontor, hvor ønskerne til det kommende års budget kan fremføres, mens borgmesteren lytter og kommunaldirektøren noterer. Når alle har været i audiens, kan borgmesteren brygge på et budgetudspil, som efterfølgende bliver præsenteret for partierne med en forventning om, at der kan underskrives en budgetaftale.

I år skal det være anderledes.

“Nu gider vi ikke være med i dette “del og hersk-spil” længere” siger Peter Sig Kristensen, der i år er partiets budgetordfører. “I år ønsker vi, det skal være anderledes. Vi vil præsentere vores ønsker og visioner for budget 2021 på det budgetmøde, som fagbevægelsen har inviteret alle partierne til før førstebehandlingen af budgettet. Vi håber også, at der på mødet kommer flere gode indspark fra de mange borgere, der traditionelt plejer at deltage i fagbevægelsens budgetmøde. Herefter håber vi, at flere partier vil være med til en rundbordssamtale, hvor vi kan se, hvor langt vi kan nå med at finde fælles standpunkter og fælles prioriteringer. En sådan proces med langt større åbenhed og fælles drøftelser synes vi, at en vanskelig økonomisk situation med et stort besparelseskatalog på bordet kalder på.”

Enhedslisten Silkeborg har selvfølgelig sine ønsker og krav til forhandlingerne. De er fokuseret på kernevelfærden til kommunens børn, handicappede, socialt udsatte og ældre. Som Jørgen Madsen, stedfortrædende for kommunens faste velfærdsordfører, Lene Fruelund, udtrykker det:

”Det er utroværdigt, at byrådsflertallet år efter år med åbne øjne underbudgetterer velfærdsudvalgene. Det skal vi gøre op med, så der ikke hvert år skal findes nye besparelser på servicen til borgerne. En ting er, at borgerne har svært ved at tage byrådet alvorligt, men det er mere alvorligt, at det altid går ud over dem, der har brug for omsorg og pleje. I år forsvandt der f.eks. nogle midlertidige plejehjemspladser og daghjemspladser.”

Enhedslisten Silkeborg har – selvfølgelig – også penge med til forhandlingsbordet, når der skal landes et budget. Penge, som blandt andet kunne gå til partiets ydmyge ønsker som f.eks. løn under uddannelse til SOSU-elever, som vi i høj grad mangler nogle af, samt til ansættelse af en borgerrådgiver.

De penge regner partiet med at finde i driften og ved at omlægge anlægsudgifterne for de kommende år, så der bliver fokus på de nødvendige anlægsprojekter frem for dem, vi i Silkeborg Kommune bare godt kunne tænke os. Peter Sig Kristensen udtaler i den forbindelse:

”Vi vil have et skift i retning af bæredygtigt byggeri af flere kvadratmeter til daginstitutioner og skoler til de mange tilflyttere med børn, som heldigvis flytter til Silkeborg Kommune. Vi vil have vores eget botilbud til voksne handicappede. Hvis vi investerer 45 mio. kr. i et botilbud for borgere, som nu bor i andre kommuner, tjener det sig ind på mindre end fire år, og derefter sparer vi 12 mio. kr. om året. Det er både menneskeligt og økonomisk ansvarligt. Den kommunale tandpleje skal også flyttes nu, hvilket der jo allerede er afsat budget til, så vi igen kan leve op til Sundhedsstyrelsens krav. Så anlægsbudgetterne skal gås igennem med en tættekam. Vi tror på, at den øvelse ligefrem vil frigøre penge fra asfalt og mursten til offentlig service til borgerne; der er således mange projekter i anlægsbudgetterne, som vi sagtens kan både udsætte og helt aflyse.”

Enhedslisten Silkeborg bakker stadig op om valgnattens aftaler om flere penge til dagtilbud og skoler, og handling på klimaområdet. Aftaler, som blev indgået på initiativ af Radikale Venstre, Alternativet og SF, men som Enhedslisten selvfølgelig står bag.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Jørgen Madsen (sundhed, ældre, social, driftsbudget): 2369 2239 / jorgen.madsen@silkeborg.dk

Peter Sig Kristensen (dagtilbud, skoler, anlægsbudget, budgetordfører): 5150 9125 peter.sig.kristensen@silkeborg.dk