Det havde været let at undgå besparelser!

Mandag valgte et stort flertal i byrådet at spare 13,9 mio. kr. til næste år, selv om der på dagsordenen stod korrigerende handlinger ( = besparelser) i 2020. Der spares muligvis mellem en og to mio. kr. i 2020. Resten slår først igennem i 2021.

Det kunne let have været undgået. Enhedslisten foreslog at omfordele et forventet mindreforbrug på 15,4 mio. kr.  på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område; altså penge som ØKE ikke har brugt.

Men nej, hele byrådet på nær Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte forslaget ned og valgte i stedet at lukke 19 midlertidige pladser på plejehjemmet Fuglemosen, 10 dag-hjemspladser på Marienlund Plejecenter, at spare 3,2 mio. kr. i hjemmeplejen og at fjerne den sidste rest af klippekortet til pensionister. Oven i besparelsen på ældreplejen kommer så lige 3,5 mio. kr. på udsatte børn og deres familier.

Til gengæld står der stadig 15,4 mio. ubrugte kr. på Økonomiudvalgets konto.

Mindre end fire timer før byrådsmødet fik Enhedslisten borgmesterens endelige besparelsesforslag. Et par af forslagene var helt nye, både for os og de ansatte på plejeområdet, og nogle var formuleret så dårligt, at borgmesteren måtte korrigere dem mundtligt for at fastslå, at Børne og Ungeudvalget ikke skal spare 3,5 mio. kr. to gange, og at gruppesygeplejerskerne ikke spares væk, selv om det står i forslagene.

Enhedslisten har hele tide sagt, at hovedproblemet er, at Social-, Sundheds- og Ældreområdet er underbudgetteret, og således ikke har en chance for at overholde budgetterne, og vi kunne have valgt at stå med armene over kors og sige: – Hvad sagde vi!

Vi valgte i stedet at finde ubrugte 15,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets budget, så vi kunne undgå nedskæringer på velfærdsområderne.

Venstre, Konservative, Radikale, Socialdemokratiet og SF valgte i stedet at skære på børn og ældre.

Næste opgave er at lave nogle realistiske budgetter for 2021, og det arbejde går i gang lige nu. Det bliver ikke let, og der er fremlagt en besparelseskatalog på 70 mio. kr. Hvor meget der kommer i spil vides ikke, men det skal lægges oveni de besparelser, som lige er vedtaget.

Desværre har vi endnu engang oplevet, at byrådsflertallet inkl. Socialdemokratiet og SF ikke ser andre udveje end at spare på velfærdsområderne.

Vi siger tak for kampen til de mange, der har kæmpet mod besparelserne. Vi håber, I vil fortsætte kampen, for der bliver brug for jer igen, når budgettet skal vedtages.

Jørgen Madsen stedfortræder i byrådet for Enhedslisten