Hvem styrer Gorridsens og Kaysens vogn?

Enhedslisten vil have plan, perspektiv og en overordnet linje i vores byudvikling

LeneJørgen01
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

Jarl Gorridsen og Ander Kaysen – begge fra Venstre – opfordrer i et læserbrev Enhedslisten og Socialdemokraterne til at komme med på vognen! Det handler om, at de to partier og en løsgænger stemte mod forslaget om salg af en af Silkeborg bys mest attraktive grunde til opførelse af et syv-etagers boligbyggeri. Den vogn, som de to herrer hentyder til, har åbenlyst en chauffør, der ikke holder sig til anlagte veje, men drøner afsted efter egne fastlagte færdselsregler.

Når Enhedslisten stemte imod, er det ikke fordi, vi mener, at det nu vedtagne projekt er grimt, eller fordi vi ikke ønsker bebyggelse på grunden. Vi stemte imod, fordi vi vil have plan, perspektiv og en overordnet linje i vores byudvikling. En kommuneplan er udtryk for en sådan plan. Vi er fuldstændig klar over, at en kommuneplan ikke har samme status som en vedtaget lokalplan (selvom Jørn Rye Rasmussen i sin bedrevidenhed tror noget andet), men den er udtryk for en samlet vision for, hvordan blandt andet Silkeborg by skal udvikle sig. Vi har indtil flere gange i byrådet hørt, at den nuværende kommuneplan 2013-2023, er blevet til efter mange møder med mange borgere, der alle i større eller mindre omfang har sat deres præg på planen. I Enhedslisten synes vi, det er rigtig godt, når borgerene inddrages mest muligt i de beslutninger, byrådet træffer. Det er at vise borgerne respekt. Omvendt er det at vise disrespekt, hvis planer, som borgerne har været involveret i udformningen af, tilsidesættes på lukkede møder i byrådet.

Nu vil Gorridsen og Kaysen sige, at borgerne får indflydelse når lokalplanen kommer i høring. Formelt ja, men reelt? Lokalplanen bliver udarbejdet, så den matcher byggeriet i syv etager, og vores bud er, at uanset hvor mange indvendinger, der kommer mod højden på byggeriet, så ender det med syv etager. Og som tidligere skrevet og sagt, så er fem etager ikke helligt for os, men lad os tage en samlet drøftelse og eventuelt revidere kommuneplanen på det punkt. Hvordan kan det i øvrigt være, at der er kommet to forslag til byggeri, som begge er på syv etager? Budgiverne må på en eller anden måde være blevet stillet i udsigt, at de ikke behøvede at henholde sig kommuneplanens grænse på fem etager!

Politisk er det vores holdning, at væsentlige afvigelser fra kommuneplanen som højden på et byggeri drøftes med borgerne og i byrådssalen på åbne møder. Gorridsen og Kaysen inviterer os til at drøfte bygningsdetaljer og p-pladsernes udformning! Vi takker for invitationen.