Ikke ulovligt – men politisk anløbent

Flertallet i Silkeborg byråd vil betale SIF A/S Invest 19,1 millioner kr. for den 14 år gamle lounge på Silkeborg Stadion.

Jørgen_140
Indlæg af Jørgen Madsen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Flertallet i Silkeborg byråd vil betale SIF A/S Invest 19,1 millioner kr. for den 14 år gamle lounge på Silkeborg Stadion. Det har der været meget kritik af, så derfor har Økonomiudvalget bedt Statsforvaltningen om at se på om det er lovligt. Statsforvaltningen har derpå udtalt, at Silkeborg Kommune ikke yder ulovlig støtte til SIF ved at betale 19.1 mio. kr. for en lounge, der skal rives ned. Statsforvaltningen har ikke udtalt sig om rimeligheden i aftalen.

– Statsforvaltningen har truffet en underlig verdensfjern afgørelse, udtaler Jørgen Madsen, som er byrådsmedlem for Enhedslisten. – Der står i lejeaftalen, at Silkeborg Kommune skal overtage loungen til den laveste værdi af enten den nedskrevne værdi eller handelsværdien. Og den ejendomsmægler, som kommunen har spurgt, siger fornuftigvis, at det er for teoretisk at fastsætte værdien af en lounge på et stadion, der skal rives ned, hvorefter både Statstilsynet og Økonomiudvalgets flertal konkluderer, at så gælder den laveste værdi ikke alligevel.

Derefter accepterer Statstilsynet, at Økonomiudvalget tager udgangspunkt i en beregning af, hvad det vil koste at bygge en tilsvarende lounge i dag, 37,8 mio. kr. – på trods af at den mulighed overhovedet ikke er omtalt i lejeaftalen. Den omtaler kun den nedskrevne værdi af den opførte bygning, som altså kostede 30 mio. kr.

Det er helt besynderligt, er at Økonomiudvalget låser sig fast på, at prisen er 19,1 mio. kr. Det giver slet ingen mening, fremhæver Jørgen Madsen, – hvis man nu godtager, at loungen er nedskrevet til det aftalte beløb, så må man jo gå ud fra, at der afskrives f.eks. en million kr. mere for hvert år, SIF bruger det gamle stadion, indtil det nye står klar. Og det må trods alt forventes at vare et par år endnu.

Og hvis Silkeborg Kommune overtager stadion allerede nu, så må vi gå ud fra, at SIF skal betale leje af stadion, for det gør de jo ikke i dag, fordi afskrivningen på loungen betragtes som leje.

Samtidig er det stadig uafklaret, om SIF skal betale leje for det nye stadion. Den tidligere borgmester har tidligere udtalt, at det mente hun ikke, fordi SIF heller ikke gør det i dag på det gamle stadion. I stedet vil markedslejen måske blive modregnet i det indskud, som SIF skal bidrage med. Dermed vil SIF’s bidrag reelt blive nedskrevet til nul kr., efterhånden som det modregnes.

– Det er åbenbart lovligt at give tilskud til børsnoterede firmaer, bare det drejer sig om fodboldfirmaer, siger Jørgen Madsen. – Men så vil det jo være mere ærligt at indrømme, at Silkeborg Kommune ikke kun skal betale 60 mio. kr. til et nyt stadion. Det reelle beløb er i virkeligheden mindst 80 mio. kr.

Jeg synes faktisk, det er en besynderlig politisk prioritering at give et tilskud på 80 mio. kr. til en børsnoteret fodboldklub, mens det kniber med anlægsbevillinger på masser af andre områder.

Men det allermest provokerende er, at byrådsflertallet ikke ærligt vil stå ved, hvad skatteyderne i virkeligheden skal bidrage med.