Ingen penge til nødberedskab

Hjemmesygeplejen blev i allersidste sekund trukket ud af den igangværende strejke, fordi Silkeborg Kommune ikke har ansatte nok til at stille nødberedskab, når nogle af sygeplejerskerne strejker, og der kan ikke hyres vikarer under en konflikt.

Det skabte berettiget opmærksomhed over hele landet og stor frustration og vrede blandt kommunens sygeplejersker.

Det forstår vi godt, og vi kan også godt forstå, hvis denne vrede og frustration vokser nu, hvor sygeplejerskerne kan se, at der er indgået en budgetaftale, hvor der er fundet penge til mange områder, men ikke til hjemmesygeplejen og heller ikke til hjemmeplejen eller plejecentrene.

Fra Enhedslistens side forsøgte vi at få opbakning til, at der skal flere penge til området, men det stod vi alene med.

I lørdagsavisen kan vi læse, at SF og Socialdemokratiet faktisk også synes, at der skal flere penge til området, så måske kan det lade sig gøre at skaffe økonomi til bedre normeringer, inden budgettet skal vedtages i efteråret. Også Dansk Folkeparti ønsker forbedringer. Så er der flertal, hvis viljen er der.

Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Pia Medom gentager et spørgsmål fra sidste år til politikerne i et læserbrev den 28. juni: ”Ønsker I hjemmesygepleje, der er med til at sikre borgere i Silkeborg Kommune gode forløb? Eller ønsker I at hjemmesygeplejen skal levere brandslukning?”

I Enhedslisten brugte vi faktisk dette citat under budgetbehandlingen i byrådssalen sidste år.

Det hjalp heller ikke dengang. På trods af mange gode høringssvar blev det ikke plads til bedre normeringer i en budgetaftale indgået af alle byrådets partier, undtagen Enhedslisten.

I denne byrådsperiode er der i alt sparet 51 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet. Vi har stemt imod dem alle.

Vi opfordrer sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere i kommunen, Seniorrådet, Handicaprådet, fagforeninger og alle, der bekymrer sig om sundheds- og ældreområdet til at lægge maksimalt pres på byrådets partier op til budgetbehandlingen til efteråret for at rette op på normeringerne.

Det er ikke alene flovt og pinligt, som Lene Fruelund skrev i avisen den 23. juni, at hjemmesygeplejen i Silkeborg Kommune måtte trækkes ud af en lovligt varslet konflikt, fordi der ikke kunne stilles nødberedskab. Det er endnu værre, at det går ud over de borgere, der skal have hjælp.

Vi støtter sygeplejerskernes krav ”Fastansæt flere sygeplejersker og lav flere fuldtidsstillinger”.

Og så ønsker vi sygeplejerskerne held og lykke med deres strejke for en løn, der modsvarer deres uddannelse og ansvar.

Jørgen Madsen, Enhedslisten Silkeborg