PRESSEMEDDELELSE: Budgetforslag giver mere ro på socialområde

Enhedslisten tilslutter sig for kun anden gang en budgetaftale i Silkeborg Kommune. Det er også første gang i de snart otte år, Enhedslisten har siddet i byrådet, at der ikke er indbygget besparelser i budgettet på velfærdsområderne:

“Men træerne er ikke vokset ind i himlen – Enhedslisten mener, der mangler et vigtigt fokus på en forbedring af bemandingen indenfor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen”, siger Lene Fruelund og fortsætter: “Det er beskæmmende, at vi her i kommunen ikke har bemanding nok til at kunne sikre et nødberedskab. Til gengæld er vi meget begejstrede for, at der nu endelig er lagt op til en pæn forhøjelse af Socialudvalgets budget”.

Lene Fruelund har fra sin plads i Socialudvalget været den mest markante – og i virkeligheden den eneste konsekvente – kritiker af den underbudgettering, der har fundet sted gennem flere år. Aftalen byder på et løft på 50 mio. over to år og en tilkendegivelse af, at merforbruget i 2021, som forventes at blive på op mod 40 mio. nok vil blive dækket ind andet steds fra.

“Det vil ikke betyde at alle økonomiske udfordringer på området er løst, men det vil skabe mere ro for både borgere og personale ikke hele tiden at skulle forholde sig til trusler om nye besparelser”, slutter Lene Fruelund af.

Budgetaftalen udmærker sig også ved at sætte rigtigt mange penge af til byggeri af nye vuggestuer og børnehaver:

“Det forøgede budget til nybyggeri på børneområdet har vi gang på gang over de seneste år givet udtryk for, er helt nødvendigt, og nu har vi det så langt om længe”, siger partiets andet byrådsmedlem, Peter Sig Kristensen, og følger op: ”Det kommer dog til at tage flere år, før vi kommer på omgangshøjde med plads til børnene, så det nuværende stop for nye lokalplaner i motorvejsbæltet ser vi forlænget et godt stykke ind i næste valgperiode”

Det er som bekendt en ny proces for budgetlægning i år sammenlignet med tidligere. En uset lukket proces kørt efter borgmesterens adelsmærke om mest mulig lukkethed. Enhedslisten har hele vejen igennem været meget optagede af, at borgerne skulle høres i denne proces, og at aftalen ikke er endelig, men selvfølgelig kan ændres på baggrund af de reaktioner, der måtte komme.

“Vi ser nu frem til at få verden udenfor byrådssalen på banen i høringsperioden, som nu bliver noget længere i og med budgetforslaget allerede kan offentliggøres nu. Vi opfordrer til størst mulig deltagelse i høringen fra borgere, organisationer, råd og foreninger. Vi kan sagtens forestille os, at de kommende måneder vil give partierne ny viden, som vil betyde ændringer, som vi kan bakke op om”, udtrykker Peter Sig Kristensen.

Sådanne ændringer kan også blive nødvendiggjort af, at budgetforslaget, der er truffet aftale om, er et stort set blankt papir, hvad angår kommunens indtægter. Et spil med blind makker.

Med budgetforslaget på plads puster Enhedslisten nu ud og bruger sommeren til at forberede sig bedst muligt til efterårets valgkamp, som meget gerne skulle kaste en ny borgmester af sig. En borgmester, som vil håndtere kommunens økonomi mere socialt ansvarligt med fokus på børn, ældre og socialt udsatte frem for et fortsat fokus på bygherrers og asfaltindustriens økonomiske velbefindende.

Kontaktoplysninger ift. Pressemeddelelsen:

Lene Fruelund, medlem af Socialudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget: Lene.fruelund@silkeborg.dk / 5194 4453

Peter Sig Kristensen, medlem af Børne- og Ungeudvalget samt Klima- og Miljøudvalget: Petersig.kristensen@silkeborg.dk / 5150 9125