Kære Kurt Wissendorf

Jeg synes det er al ære værd, at I er nogle repræsentanter fra Bedsteforældrenes Klimaaktion, der trofast møder op til byrådsmøderne i et forsøg på at få byrådet til at tage et større ansvar i forhold til klimadagsordenen. Det sætter vi i Enhedslisten pris på, for byrådets fokus er alt for lille.

I dit læserbrev 18/12, skoser du byrådet for manglende fokus på miljøet i behandlingen af et lokalplanforslag for arealet mellem Toldbodgade og Estrups Gård, hvor sundhedshuset nu ligger. Du skriver, at Enhedslisten var optaget af om lejekontrakten, som kommunen har indgået, kan fortsætte til 2029 mens resten af byrådet så ud til at kede sig. Muligvis har du også kedet dig og dermed haft nogle minutters uopmærksomhed, da jeg på Enhedslistens vegne fremførte vores synspunkter. Heldigvis har jeg mine notater fra byrådsmødet, så jeg kan fortælle dig og andre, hvad vi i Enhedslisten rent faktisk bekymrer os om ved dette forslag, som vi som de eneste i øvrigt stemte imod at sende i høring.

Jeg sagde følgende: “Der står i sagsfremstillingen (den som beskriver sagen for byrådet og borgerne), at I henhold til det nye bæredygtighedsskema er ovennævnte (lokalplanen) udtryk for miljømæssig og teknisk bæredygtighed.

Det er direkte sludder. Bæredygtighedsværktøjet rummer 11 elementer, og det er kun to af dem, der direkte omtales i nærværende lokalplan, nemlig arealanvendelse og noget om veje og stier. At der i forvejen er bygget på arealet og at der anlægges stier i området, er ikke nok til – efter EL’s opfattelse – at gøre en lokalplan bæredygtig, der skal betydeligt mere til.”

Jeg nævnte desuden at en begrønning af P-pladser ikke gør disse til et grønt opholdsareal, hvorfor vi stillede forslag om, at P-normen skal opfyldes ved at P-pladserne etableres under jorden.

Videre omtalte jeg også det manglende fokus på den sociale bæredygtighed og foreslog, at Den mindst 25% af boligerne opføres som almene boliger.

Vi satte derpå følgende to forslag til afstemning i byrådet:

  1. Parkeringspladser til opfyldelse af gældende P-norm skal etableres under jorden.
  1. Mindst 25% af boligerne skal opføres som almene boliger.

Begge forslag blev forkastet af samtlige 29 øvrige byrådsmedlemmer. Man kan undre sig over, hvorfor i hver fald S og SF, der ellers påstår, at de gerne vil have flere almene boliger, stemte imod dette forslag. Og jeg undrer mig over, hvorfor et forslag om at få P-pladserne under jorden ikke kunne vedtages af et flertal, men det var bare endnu en bekræftelse af, at byrådets flertal mere har det i munden, når de siger at P-pladser skal under jorden. De vil i hvert fald ikke være med til at stille krav om det overfor privat bygherrer.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg