Kommunal finansiering spænder ben for ny uddannelse

Forslaget om lige og ensartede vilkår er blevet skrottet


Af Jakob Sølvhøj, MF

Det er rigtig ærgerligt, at regeringen ikke har fulgt anbefalingerne fra sin egen ekspertgruppe i det udspil den har fremlagt om etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse. Udspillet har været ventet med spænding, men spændingen er desværre hurtigt blevet afløst af skuffelse.

Den Forberedende Grunduddannelse, som regeringen foreslår, retter sig mod unge, der ikke følger den snorlige vej gennem uddannelsessystemet. Vi har i årevis kunne følge, hvordan der i hver eneste ungdomsårgang har været alt for mange, der har haft svært ved at finde den rigtige vej fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Mange andre har ikke fået gennemført den ungdomsuddannelse de gik i gang med, og det er åbenlyst, at der er behov for en omlægningen af uddannelsesindsatsen.

Der er brug for mere sammenhæng i uddannelsestilbuddene, og der er ikke mindst brug for at styrke vejledningen og støtten til de unge gennem hele uddannelsesforløbet for at forebygge, at de falder fra under vejs. Skal det batte noget, kræver det, at der også er en politisk vilje til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, så der bliver ordentlige og ensartede uddannelsesvilkår for de unge uanset, hvor i landet de bor.

Det er på den baggrund rigtig fornuftigt, at regeringens ekspertgruppe har peget på en statslig styring og finansiering af uddannelsen, men dén helt centrale anbefaling har regeringen bare valgt at hælde ned af brættet. Forslaget om lige og ensartede vilkår er blevet skrottet til fordel for en model, hvor ansvaret og finansieringen overlades til den enkelte kommune.

På trods af alle advarsler vil regeringen nu overlade den nye uddannelse til den enkelte kommunes prioritering. Det er desværre alt for forudsigeligt, hvordan det kan gå i de mange kommuner, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Der vil være kommuner, der kan løse opgaven godt, men forskellene vil blive kæmpestore fra kommune til kommune. Det kan vi undgå, hvis den nye uddannelse bliver statsligt forankret og finansieret ligesom landets gymnasier og erhvervsskoler.

Protesterne kan allerede høres overalt i uddannelsesverdenen. Forhåbentlig vil et flertal af folketingets partier lytte og sætte foden ned, så regeringen tvinges til at lave grundlæggende om på sit udspil til en ny Forberedende Grunduddannelse.