Kommunens økonomiske politik

Læserbrev fra Enhedslisten Silkeborgs byråsmedlemmer

Lene_140w Jørgen_140

Byrådet har i den forgange uge afholdt et såkaldt målseminar som optakt til udarbejdelse af budget for det kommende år. Der blev ikke gået i detaljer med tallene, det handlede mere om hvilke overordnede mål, der skal arbejdes frem mod, og som økonomi- og erhvervsudvalget skal sigte efter, når de begynder at arbejde med et budgetudkast. Ikke overraskende var der ikke megen nytænkning fra de øvrige partier i byrådet. Men når borgmesteren i Midtjyllands Avis lørdag er citeret for, at byrådet er enige om at holde fast i ‘den sikre økonomiske linje’, så er det en meget unuanceret gengivelse af de synspunkter, der blev meldt ud på mødet. Ikke overraskende er et flertal enige, men Enhedslistens to byrådsmedlemmer, Jørgen Madsen og Lene Fruelund, havde på spørgsmål om forsat effektivisering og anlægsbudgettets størrelse en grundlæggende anden synsvinkel end de øvrige partier. Jørgen og Lene har derfor indsendt følgende læserbrev til Midtjyllands Avis:

I lørdagsavisen kunne man let få det indtryk, at ’Det forenede Byrådsparti’ har holdt et møde, og at alle var enige alt. Men sådan forholder det sig ikke. Der er borgerligt flertal i Silkeborg og dermed flertal for en borgerlig, økonomisk politik. Men det betyder ikke, at alle var enige.

Borgmesteren bad partierne komme med deres holdning til fire elementer i den økonomiske politik: Skal målet om en kassebeholdning på 250 mill. fastholdes? Skal kommunens gæld forsat afdrages med 50 mill. årligt? Hvordan og med hvilken procent skal kommunen effektivisere? Er et anlægsbudget på 250 mill. det rigtige?

I Enhedslisten er vi enige i, at vi skal opbygge en tilpas stor kassebeholdning, og 250 mill. er sikkert et rimeligt niveau. Flertallet vil nå det i 2015. Men for os er det ikke afgørende, at det nås helt så hurtigt. Og vi mener heller ikke, at vi behøver at afdrage med 50 mill. på gælden hvert år.

Der skal effektiviseres, siger flertallet. Sagt på en anden måde – de samme opgaver skal løses hurtigere og billigere. Flertallet ønsker at få udarbejdet et katalog med forslag til ”effektiviseringer” på 2-3%, svarende til 60-100 mill. kr. Byrådet og de enkelte udvalg kan så sidde og krydse af i kataloget og finde effektiviseringer, som kommunens medarbejdere skal gennemføre. Denne fremgangsmåde skaber sjældent begejstring blandt medarbejderne.

I Enhedslisten ønsker vi naturligvis også, at skattekroner bruges på den mest hensigtsmæssige måde, og ikke bruges på unyttige opgaver. Vi tror på, at kommunen medarbejdere ønsker at udføre deres arbejde på den mest hensigtsmæssige måde. Vi foreslår, at alle medarbejdere bliver bedt om at vurdere deres arbejdsopgaver og funktioner ud fra følgende betragtninger: Hvad giver mening og skaber værdi for borgerne, for medarbejderen selv og for kollegerne. Det, der ikke skaber værdi for nogen, skal væk. Det vil give en effektivisering, men effektiviseringen skal ikke omsættes til fyringer. Om det lander på en procent eller noget helt andet, er ikke afgørende. Det afgørende er, at medarbejderne får indflydelse, arbejder klogere og får større arbejdsglæde.

Spørgsmålet om hvorvidt et anlægsbudget på 250 mill. kr. er passende, giver ikke mening – det handler jo om, hvad der skal anlægges. Er der f.eks. behov for en ny daginstitution, energirenoveringer eller en tilbygning til en skole, er vi med, men handler det om stadion, parkeringskælder under Torvet eller Nordskovsvej, så er vi ikke med.

Og vi er heller ikke med på at fjerne dækningsafgiften!