Kulturel mangfoldighed

Enhedslisten mener, at krav til de etniske mindretal om at blive 100 procent ”danskere” hurtigst muligt er en form for diskrimination. Alt for ofte bruges ordet ”integration”, når man mener ”assimilation” – altså den totale tilpasning. For os er det en vigtig opgave at skabe respekt for kulturel mangfoldighed og forskellighed og herunder at støtte de etniske mindretals egne sociale netværk.
Vi vil bekæmpe diskriminationen af etniske mindretal på alle områder:

  • På arbejdsmarkedet, hvor den generelt skæve ansættelsespolitik gør det sværere for etniske mindretal at få arbejde, og hvor der ofte på arbejdspladser med mange indvandrere er dårlige ansættelses- og arbejdsmiljøforhold.
  • I uddannelsessystemet, hvor manglen på praktikpladser er endnu mere udbredt blandt unge indvandrere og flygtninge end blandt indfødte danskere.
  • På boligmarkedet, hvor forskellige kvoteordninger er i skjult eller åbenlys anvendelse rundt omkring, og ved den tvungne fordeling af flygtninge i landet.

Retten til at ytre sig frit, til at have sin tro, til selv at vælge sin påklædning eller sin ægtefælle skal gælde for alle uanset etnisk baggrund. Det er rettigheder, som Enhedslisten kæmper for.

Kort sagt arbejder Enhedslisten for alle svage grupper i samfundet, og vi går aktivt imod alle diskriminerende eller racistiske tendenser.
Det betyder imidlertid ikke, at vi benægter, at der findes forskelle, der giver problemer i det danske samfund. De skal blot ikke tackles ved at blive gjort almene og uoverstigelige. De etniske minoriteter er meget forskellige, hvad angår traditioner og religiøst tilhørsforhold.
Der skal ikke herske tvivl om, at Enhedslistens opbakning til et mangfoldigt samfund er nøje forbundet med en ligeså utvetydig bekæmpelse af reaktionær politisk ideologi, religiøs fanatisme, racisme og kvindeundertrykkelse blandt de etniske mindretal som i det danske majoritetssamfund.