Nedslidte svigtes


Af Christian Juhl, folketingsmedlem

Hvis du er nedslidt, kan du ikke sætte din lid til, at du kan få en førtidspension. Siden den sidste reform trådte i kraft i 2013, er antallet af tildelte førtidspensioner faldet fra over 14.000 personer i 2012 til godt 6000 personer i 2015. Faldet skyldes ikke, at færre har brug for det, men at reglerne er blevet strammet voldsomt.

Du kan heller ikke sætte din lid til, at alternativet til efterlønnen, der kaldes senior-førtidspension, hjælper dig. Der er heller ikke meget at hente. Den skulle godt nok sikre nedslidte en værdig alderdom. Men der er skåret langt ind i benet. Kun 500 har fået denne form for pension, siden den blev vedtaget 1. januar 2014 – under den socialdemokratiske regering! Forventningen dengang var at flere tusinde ville få gavn af senior-førtidspensionen.

Enhver med bare 2 timers arbejdsevne henvises til minifleksjob, som reelt ikke findes. På den måde flyttes alvorligt syge fra en førtidspension på 17.075 kr. til en kontanthjælpssats på 10.248 kr

Der er brug for konkrete muligheder for alle de, der nedslides. Hvert femte medlem af FOA og 3F vurderer, at de ikke kan blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen – som de borgerlige politikerne i øvrigt gerne vil sætte op igen.

Det kan vi ikke være bekendt. Det handler om mennesker, der har slidt og slæbt for vores samfund i årtier, og som er blevet ødelagt af det.

Der er brug for at der bliver slået i bordet. Socialdemokraterne har svigtet ved at gennemføre disse forringelser. Og de borgerlige har fortsat skandalen ved blot at se til og afviser at lave ændringer.

Jeg har ingen tillid til Venstres og de andre borgerliges sociale sindelag. Men jeg havde regnet med, at Socialdemokraterne ville stå ved, at vi skal tage vare på de hårdest ramte i vores samfund.

Det er på tide, at de får et wake-up-call, før de skrider helt ud i den blå sump.