Om ranglister og skat

Mens mange borgere i Silkeborg slås med oversvømmelser og med udsigt til fortsat stigende vandmængder, ser byrådspolitikerne ned i en kasse med udsigt til lavvande. En budgetoverskridelse i 2020 på op mod 100 mio. og, såfremt regeringens udspil til en udligningsreform vedtages, desuden et årligt kassedræn på op mod 30 mio.

På onsdag afholder byrådet sit årlige Målseminar. Det er her, vi skal forsøge at blive enige om rammerne for næste års budget. Med tanke på budgetoverskridelsen og den totale uvished om udligningsreformen forekommer det at være en håbløs opgave. Hertil skal også lægges, at budgetloven, som har lagt alle kommuner i stramme lænker siden Bjarne Corydon fik den indført, skal evalueres her i foråret. Det bedste og letteste ville være helt at skrotte budgetloven, og det synspunkt har flere borgmestre, både blå og røde, da også fremført.

Budgetloven lægger nogle snærende rammer, som f.eks. betyder, at selvom vi får flere tilflyttere med børn, så kan vi ikke udvide budgettet for at oprette flere pladser i daginstitutionerne uden risiko for at få en “dummebøde”. Det er tåbeligt.

I regeringens udspil til en udligningsreform opererer de med 36 såkaldt rige kommuner, der skal bidrage mere til udligningen end tilfældet er i dag, herunder også Silkeborg. Der er bare ikke 36 rige kommuner – heller ikke Silkeborg, som kan aflevere en masse mio. uden det får alvorlige konsekvenser for serviceniveauet – i hvert fald ikke Silkeborg. Vi tilstræber at have en kassebeholdning på 250 mio. her i Silkeborg. Det lyder måske af meget, men sammenholdt med en budgetoverskridelse på op mod 100 mio. i 2020, så kan den hurtigt få ben at gå på.

På onsdag bliver byrådet præsenteret for et ”hemmeligt” sparekatalog. Der kan ikke spares 100 mio. i Silkeborg uden det kommer til at kunne mærkes på serviceniveauet overfor ældre, handicappede og socialt udsatte (børnene skal friholdes, det har partierne bag konstitueringen af borgmesteren bestemt, og det er rigtig godt for børnene). Men er der overflod eller bare noget at skære ned på indenfor disse områder? Det mener vi i EL ikke. Vores opfattelse er, at vi ikke kan eller skal spare os ud af de økonomiske problemer, vi skal være tilbageholdende, sikre en fortsat effektiv drift, men vi er også nødt til at få nogle flere indtægter.

Det går rigtig godt for erhvervslivet i disse år – også det lokale. De vil ikke blive tvunget til at dreje nøglen om, hvis de skal bidrage lidt til den kommunale service i form af en dækningsafgift (ejendomsskat på erhvervsejendomme) på nogle få promille. Der betales dækningsafgift for offentlige ejendomme, men hvorfor ikke også for private erhvervsejendomme? Det er dejligt, at borgmesteren og DI’s lokale formand sammen med borgerne kan juble over at Silkeborg ligger som nr. 8 på DI’s rangliste over erhvervsvenlighed, men hvis kommunen samtidig kommer helt i bund, når det drejer sig om servicen på de vigtige velfærdsområder, så tror jeg smilet vil stivne hos mange. Vi skal alle bidrage til den fælles velfærd.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KL’s Socialudvalg