Seks etager ved Ørnsø

Højhuse bliver en del af valgkampen


Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem

Højhuse bliver uden tvivl en væsentlig del af diskussionen af kommuneplanen. Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK), Jarl Gorridsen mener, at der allerede er gået valgkamp i højden på byens huse. At der ligefrem er tale om en ubegrundet oppiskning af stemningen, fordi gruppeformændene fra S og SF ønsker klare regler.

Gorridsen skriver: ”En bygning med mere end fem etager skal i særlig grad være egnet til den specifikke placering, og den må ikke være til alvorlig gene for omgivelserne.”

Det lyder jo vældigt fornuftigt. Problemet er bare, at ikke alle mener det samme, når de nikker ja til det.

Et enigt PMK-udvalg har sat gang i udarbejdelse af en lokalplan mellem Herningvej og Ørnsø i Lysbro, hvor der nu blandt andet ligger en mekaniker og ”Gi’ den gas-palads”. En bygherre vil gerne bygge fire punkthuse i 4-6 etager.

Det har været i forhøring hos naboerne, som har afgivet ni høringssvar. De otte afviser blankt, at der kan bygges i seks etager og henviser til nabohusene, som er 3-4 etager. Så man kan konstatere, at PMK og naboerne ikke er enige om, hvad der er ”til alvorlig gene for omgivelserne”.

Punkthuse i seks etager vil kunne ses meget tydeligt rundt om Ørnsø, blandt andet fra Silkeborg Bad. Det er muligt, at PMK mener, at det er en ”specifikt velegnet placering”, men jeg er sikker på, at mange af os, der færdes i området, er uenige.

Lokalplanforslaget opererer med en bebyggelsesprocent på 70, hvor kommuneplanen siger 40%. Både den nuværende og forslaget til den kommende kommuneplan udlægger området med byggeri i to etager.

Bygherrens begrundelse er, at hvis der ikke bygges samlet tyve etager med hver fire lejligheder, vil byggeriet ikke være rentabelt. Det er muligt, men det er vel ikke det, der styrer byplanlægningen i Silkeborg Kommune?

Men jeg ved faktisk ikke, hvad der ellers skulle være et helt enigt PMK-udvalgs begrundelse for at tillade seks etagers byggeri lige ned til Ørnsø. Al snak om byfortætning klinger hult i Lysbro, som ligger tre km. fra centrum på den anden side af Lysbroskoven. Inden for de seneste tolv år er der bygget – eller er der ved at blive bygget – over 400 boliger i Lysbro.

Det er ikke uden grund, at vi i Enhedslisten har omdøbt PMK til Plan-, Dispensations- og Bygherreudvalget. Vi synes – valgkamp eller ej – at det vil være meget klogt at præcisere, hvor man kan bygge i højden.