Skattelyvirksomheder raser

Men hvis de ikke har noget at skjule …

LeneFruelund01
Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Dorte Kofod, regionschef i Attendo Care, harcellerer over, at Silkeborg ønsker at undgå at handle med firmaer, der har en sådan selskabskonstruktion, at virksomhedens overskud placeres udenfor Danmarks grænser og dermed undgå beskatning i Danmark – også kaldet skattelyfirmaer. Der er ikke – som hun giver udtryk for i Midtjyllands Avis den 2/3 – tale om, at vi nægter private firmaer at udføre pleje, men vi ser gerne, at firmaerne har en ’god skattemoral’.

Dorte Kofod er fortørnet, fordi hun selv leder et firma, der trods 18 år på det danske marked endnu ikke har betalt så meget som blot én krone i skat i Danmark – og 30 år i Sverige ligeledes uden at betale skat. De mange millioner, som Attendo har modtaget i betaling for at drive virksomhed i Danmark, er betalt af borgere og virksomheder, som ved, at uden skattebetaling har vi ikke et velfærdssamfund. Det er (desværre) ikke ulovligt, det Attendo og flere andre firmaer gør, men det er et faktum, at de har organiseret sig så bekvemt, at de undgår at betale skat. For det passer jo ikke, at de ikke tjener penge, det er ikke socialfilantropi de bedriver.

I Silkeborg Kommune har vi besluttet, at vi ønsker at undgå at handle med skattelyfirmaer, men vi vil selvfølgelig samtidig overholde lovgivningen. Vi ønsker åbenhed om de firmaer, vi indgår aftaler med, og derfor stiller vi krav om, at selskaber, der udfører aktiviteter for eller sælger varer til kommunen, på forlangende skal redegøre for firmaets konstruktion, så vi opnår fuld gennemsigtighed herom, og om de skattemæssige forhold. Borgerne har selvfølgelig krav på at vide, hvordan vi forvalter skattekronerne – vi vil ikke være til grin for vores egne penge. Hvis der er firmaer, der ikke ønsker at fremkomme med disse oplysninger, kan de bare lade være med at byde ind på opgaverne. Hvis Dorte Kofod ikke mener, der er noget at skjule i Attendo, behøver hun jo ikke føle sig truffet, og Attendo kan byde på opgaver som alle andre.