Statslige arbejdspladser

Hvordan skaber vi nye offentlige og private arbejdspladser i Silkeborg?

Christian Juhl, Enhedslisten.
Af Christian Juhl, folketingsmedlem

Det er ikke opmuntrende tal, der ligger om antallet af statslige arbejdspladser i Silkeborg – og det er lettest bare at sige, at det må vi gøre noget ved. Det svære er at realisere det.

For mig at se drejer det sig om at skabe NYE arbejdspladser – private som offentlige. Nye offentlige arbejdspladser er vi efterhånden en del, som forgæves har forsøgt at overbevise Venstre og andre borgerlige om nytten af. Og det selvom servicen flere steder er i bund, også i Silkeborg.

Alligevel kan det fra tid til anden være fornuftigt at flytte eksisterende arbejdspladser. Men det bliver der ikke flere arbejdspladser af. De stjæles jo derfra, hvor de ligger nu. Og hvis andre kommuner gør samme krav på de statslige arbejdspladser, som ligger i Silkeborg, er vi jo skidt kørende.

Der skal være saglige argumenter for at flytte statslige arbejdspladser fra den ene kommune til den anden. Det er jo ikke unaturligt at der er mange statslige arbejdspladser i en hovedstad.

Derfor foreslår jeg, at borgmesteren eller byrådet og folketingsmedlemmerne tager initiativ til, at vi  i fællesskab drøfter, hvilke arbejdspladser, der måtte ligge bedre i vores kommune, end hvor de ligger nu – og ud fra dette opbygger argumenter, analyser mm. Det kræver hårdt og systematisk arbejde over lang tid. Ellers kommer Silkeborg ingen vegne. Det lokale sygehus er et godt eksempel på, hvor svært det er, selv med gode argumenter.

Jeg deltager gerne i en sådan debat – og glæder mig til at borgmesteren inviterer til et seriøst initiativ herom.

Men allerhelst om hvordan vi skaber flere NYE offentlige og private arbejdspladser i vores område.