Alt for sent erkender alle partierne udsigten til store budgetoverskridelser / besparelser!

Byrådssalen var fyldt inden politikerne kom. Alle tilhørerpladserne, de ekstra stole og hele vejen rundt i salen på forhøjningen bag politikerne sad medlemmer af FOA i sorte T-shirts påtrykt: NEJ til flere besparelser.

 Årsagen til dette store opbud var to punkter på byrådets dagsorden, der handler om kommunens økonomi.

Den 5. november vedtog et stort flertal i byrådet uden Enhedslisten og DF et budget for 2020, som alle byrådsmedlemmer burde vide ikke var holdbart. Der var sat for få penge af til Sundheds- og Ældreområdet, Socialområdet og Børne- familieområdet. Ikke bare for få i forhold til det, man kunne drømme om, men færre end de penge, der skal til for at fastholde serviceniveauet. Med andre ord: Et budget, der lagde op til besparelser. Derfor var Enhedslisten heller ikke med i budgetaftalen, men fremlagde vores eget budgetforslag.

På årets første byrådsmøde var der fremlagt en såkaldt risikoanalyse. En analyse, der viser, at der på netop de ovennævnte områder er udsigt til store budgetoverskridelser i 2020. Især på Sundheds- og Ældreområdet ser det dramatisk ud. Det erkendte samtlige byrådets partier da også, og derfor forekommer det endnu mere besynderligt, at de selv samme partier alligevel vedtog budgettet.

Lene Fruelund (Ø) gjorde det under debatten klart, at en løsning ikke er at forsøge at spare sig ud af problemerne, der skal flere indtægter til! Skal vi tage penge fra kassebeholdningen, genindføre dækningsafgiften, oplægge skatten eller hvad?

Du skal se debatten på TV fra byrådsmødet https://silkeborg.kommune-tv.dk/watch/3741/159  Debatten om risikoanalysen kan ses under punkt 18 og drøftelsen specielt om økonomien i Sundheds- og Ældreudvalget kan ses under pkt. 16. Når punkterne ikke står i kronologisk rækkefølge, er det ikke fordi byrådet ikke kender talrækken, men fordi byrådsmødet startede med at beslutte at ændre på rækkefølgen af dagsordenens punkter.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Ø Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg