Borgmesteren hører kun det, han vil høre

Det er trist med en borgmester, der kun hører det, han vil høre. Flere medier har i løbet af sidste uge spurgt til Enhedslistens holdning til tilflytningen til Silkeborg, som har givet store problemer med plads i daginstitutionerne. Og ja, vi synes, det er et problem, at byrådsflertallet bliver ved med at vedtage lokalplaner med hundredvis af boliger uden at have sikret pasningstilbud til de mange tilflytteres børn. Senest i mandags med 100+ nye boliger. Vi har foreslået at sætte stop for lokalplaner i 8600, indtil vi kan opfylde tilflytternes forventninger om et pasningstilbud i nærområdet. Det forslag har vi været alene om.

Enhedslisten har på intet tidspunkt foreslået et stop for tilflytning til kommunen, som borgmesteren påstår i sit læserbrev tirsdag. Vi byder alle borgere velkommen men vil flytte fokus til Bryrup, Fårvang, Ans eller andre af de mange dejlige lokalsamfund, som hungrer efter at få del i befolkningstilvæksten. Hvis vi kunne få flertal for forslaget, ville befolkningstilvæksten måske ikke stige med samme eksplosive hast som nu, hvor stigningen ligger pænt over den ene procent, som vi har aftalt i budgetaftalen. Til gengæld ville vi kunne honorere tilflytternes forventninger og dermed få nye tilfredse borgere fremfor utilfredse.

Det er selvfølgelig heller ikke rigtigt, når borgmesteren i sit læserbrev sår tvivl om, vi vil være med til at bygge nye institutioner. Så sent som i mandags på byrådsmødet – altså dagen før borgmesterens læserbrev – stemte vi for bevillinger på over 110 mio. til etablering af flere daginstitutionspladser. Men vi tilkendegav også, at det er et selvforskyldt problem, ikke noget pludseligt opstået, som vi nu står med i kommunen. Vi er heller ikke begejstrede for måden, vi får etableret de nye pladser på, f.eks. ved at inddrage legestuer fra dagplejerne, eller nedlæggelse af et legepladsareal til fordel for en udvidelse af Tumlehøjen til at rumme 184 børn. Generelt mener vi ikke en institution bør rumme mere end 100 børn, som forskningen påpeger, bør være den øvre grænse.