Den Himmelske Freds Plads?

“Demonstrationer på Tiananmin 4. juni 1989

Månedlange demonstrationer og strejker over hele Kina mod korruption og for demokrati og ytringsfrihed kulminerede den 3.-4. juni 1989 med tusindvis af studenters og arbejderes fredelige besættelse af Tiananmen, også kendt som Den Himmelske Freds Plads.

Den 4. juni ryddede militæret med bevæbnede soldater og tanks pladsen, og ved de efterfølgende gadekampe blev et ukendt antal aktivister og soldater dræbt.
Antallet af ofre vurderes meget forskelligt fra 400 til 7000 døde og 7-10.000 sårede. Et stort, men ukendt antal aktivister blev idømt hårde straffe.

Det ikoniske billede af ”Tankman” som stillede sig i vejen for de kinesiske tanks på Den Himmelske Freds Plads. Hvad der siden skete med ham, vides ikke

Siden er demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads blevet skrevet ud af historien af de kinesiske myndigheder, så unge kinesere i dag intet ved om det.
Kun i Hong Kong har demokratiforkæmpere markeret årsdagen, men efter at demokratibevægelsen i Hong Kong brutalt er blevet slået ned, er det heller ikke her længere muligt at fortælle historien om studenternes og arbejdernes kæmpe demonstrationer i 1989 for demokrati og mod korruption.

Siden 1997 har Jens Galschiøts ”Skamstøtte” stået ved Hong Kong Universitet.

Skamstøtten var det eneste monument i Kina til minde om de tusinder, der døde ved massakren på Den Himmelske Freds Plads. Ved at fjerne…”

Åbent møde om budget 2023 for Silkeborg

“Til råd, organisationer, foreninger, bestyrelser, tillidsfolk
og ansatte i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over, er det blevet sæson for budgetforhandlinger – og derefter
aftale. Fra Enhedslistens side forventer vi en budgetaftale i uge 38, da sidste frist for at lave
en sådan er 27. september.

Årets budgetproces er særligt præget af to forhold:

1. Borgmester Helle Gade har sat sig i spidsen for, at der bliver gjort op med den
underbudgettering, som har redet Silkeborg Kommune som en mare de seneste mange
år. Særligt på børne- og familieområdet, socialområdet, handicapområdet og
ældreområdet. Dette initiativ bakker vi fra Enhedslistens side stærkt op om – det har vi
efterspurgt i årevis.

2. Vi har stramme rammer for både driftsudgifter og anlægsudgifter, aftalt mellem
kommunerne som helhed og Folketinget. Når vi samtidig har en alt for høj vækst i
tilflytningen til kommunen, lægger det et ekstra pres på budgettet. Det kan vel være,
at høj tilflytning er en fordel i det lange løb, men det er det ikke på kort sigt, hvilket de
senere års udvikling har vist.

Vi synes, I som råd, organisationer, foreninger og bestyrelser skal høres – I skal have
mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter overfor os….”

Borgmesteren hører kun det, han vil høre

Det er trist med en borgmester, der kun hører det, han vil høre. Flere medier har i løbet af sidste uge spurgt til Enhedslistens holdning til tilflytningen til Silkeborg, som har givet store problemer med plads i daginstitutionerne. Og ja, vi synes, det er et problem, at byrådsflertallet bliver ved med at vedtage lokalplaner med hundredvis af boliger uden at have sikret pasningstilbud til de mange tilflytteres børn. Senest i mandags med 100+ nye boliger. Vi har foreslået at sætte stop for lokalplaner i 8600, indtil vi kan opfylde tilflytternes forventninger om et pasningstilbud i nærområdet. Det forslag har vi været alene om.

Enhedslisten er afsløret som hjerteløse

Vi kan nok ligeså godt gå til bekendelse efter den skarpe Venstre-analytiker, Peter Nyegaard Jensens ”kronik” i torsdagsavisen.
”Alle byrådspolitikere har hjertet på rette sted. Måske med undtagelse af et par revolutionære …” – skriver han. Det er selvfølgelig os fra Enhedslisten, det drejer sig om. Al vores snak om velfærd og utilstrækkelige budgetter til social-, sundheds- og ældre- og børnehandicapområdet er bare noget, vi siger – ikke noget vi mener! Lad os bare indrømme det: – Vi er hjerteløse!
Samtidig afslører Peter Nyegaard Jensen sig selv som den skarpeste kniv i Venstres byrådsskuffe. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg kan kun opfordre Venstre til at udpege ham som ny borgmesterkandidat.
Allerede for et år siden gjorde han opmærksom på problemerne. Men … ”Dengang lyttede man i de respektive udvalg ikke til mine advarsler” – og nu tænker den skarpe analytiker ”Hvad sagde jeg!”.
Med Peter Nyegaard Jensen ved roret, måske med hjælp fra en enkelt konsulent fra Rambøll kan vi se frem til både forbedret velfærd og skattelettelser.

Jørgen Madsen, stedfortræder i byrådet for Enhedslisten