Åbent møde om budget 2023 for Silkeborg

“Til råd, organisationer, foreninger, bestyrelser, tillidsfolk
og ansatte i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over, er det blevet sæson for budgetforhandlinger – og derefter
aftale. Fra Enhedslistens side forventer vi en budgetaftale i uge 38, da sidste frist for at lave
en sådan er 27. september.

Årets budgetproces er særligt præget af to forhold:

1. Borgmester Helle Gade har sat sig i spidsen for, at der bliver gjort op med den
underbudgettering, som har redet Silkeborg Kommune som en mare de seneste mange
år. Særligt på børne- og familieområdet, socialområdet, handicapområdet og
ældreområdet. Dette initiativ bakker vi fra Enhedslistens side stærkt op om – det har vi
efterspurgt i årevis.

2. Vi har stramme rammer for både driftsudgifter og anlægsudgifter, aftalt mellem
kommunerne som helhed og Folketinget. Når vi samtidig har en alt for høj vækst i
tilflytningen til kommunen, lægger det et ekstra pres på budgettet. Det kan vel være,
at høj tilflytning er en fordel i det lange løb, men det er det ikke på kort sigt, hvilket de
senere års udvikling har vist.

Vi synes, I som råd, organisationer, foreninger og bestyrelser skal høres – I skal have
mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter overfor os….”

Borgmesteren hører kun det, han vil høre

Det er trist med en borgmester, der kun hører det, han vil høre. Flere medier har i løbet af sidste uge spurgt til Enhedslistens holdning til tilflytningen til Silkeborg, som har givet store problemer med plads i daginstitutionerne. Og ja, vi synes, det er et problem, at byrådsflertallet bliver ved med at vedtage lokalplaner med hundredvis af boliger uden at have sikret pasningstilbud til de mange tilflytteres børn. Senest i mandags med 100+ nye boliger. Vi har foreslået at sætte stop for lokalplaner i 8600, indtil vi kan opfylde tilflytternes forventninger om et pasningstilbud i nærområdet. Det forslag har vi været alene om.

Enhedslisten er afsløret som hjerteløse

Vi kan nok ligeså godt gå til bekendelse efter den skarpe Venstre-analytiker, Peter Nyegaard Jensens ”kronik” i torsdagsavisen.
”Alle byrådspolitikere har hjertet på rette sted. Måske med undtagelse af et par revolutionære …” – skriver han. Det er selvfølgelig os fra Enhedslisten, det drejer sig om. Al vores snak om velfærd og utilstrækkelige budgetter til social-, sundheds- og ældre- og børnehandicapområdet er bare noget, vi siger – ikke noget vi mener! Lad os bare indrømme det: – Vi er hjerteløse!
Samtidig afslører Peter Nyegaard Jensen sig selv som den skarpeste kniv i Venstres byrådsskuffe. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg kan kun opfordre Venstre til at udpege ham som ny borgmesterkandidat.
Allerede for et år siden gjorde han opmærksom på problemerne. Men … ”Dengang lyttede man i de respektive udvalg ikke til mine advarsler” – og nu tænker den skarpe analytiker ”Hvad sagde jeg!”.
Med Peter Nyegaard Jensen ved roret, måske med hjælp fra en enkelt konsulent fra Rambøll kan vi se frem til både forbedret velfærd og skattelettelser.

Jørgen Madsen, stedfortræder i byrådet for Enhedslisten

Mindeord om Mogens

Mogens Lyngsdal er taget på sin sidste rejse
Torsdag morgen døde Mogens Lyngsdal i sit hjem i Funder, omgivet af den nærmeste familie.
Mogens er født i Århus. Han blev uddannet som lærer, og arbejdede en årrække på bl.a. Nordgårdsskolen og senere på Produktionsskole i Aarhus, og som forstander på Mimers Brønd i Randers, hvor unge, der ikke mest var til bøger og længere uddannelse, fik en start på voksenlivet med landbrugsmaskiner, dyrehold mm.
Mogens kom til Funder i 80’erne. Han var blevet forelsket i Lene Fruelund, og det blev starten på et langt ægteskab og arbejdsfællesskab.
Mogens var som barn spejder. Han mødtes langt op i alderen årligt med gamle spejderkammerater, hvor de i kano sejlede på Gudenåen, sov i telt og nød venskabet omkring bålet.
Fascinationen over lejrlivet og fællesskabet holdt sig hele livet. Utallige er de fester og arrangementer, hvor han og Lene har steg grise, lam og fisk over bål, til stor glæde for venner og familier.
På et tidspunkt dannede han og Lene firmaet Lyngfrue, hvor de som kogekone og – mand lavede mad til større fester, fødselsdage og bryllupper, Lene ved anretterbordet udskæringen og Mogens ved bålet. Denne interesse førte til, at de udgav flere bøger om mad over bål, røgning og pølsemageri.
Mange mennesker har været på et af deres kurser i disse discipliner hjemme i haven i Funder, der er indrettet med bålhus, pitzaovn og røgeovn. Alle kulinariske hjørner skulle afprøves. For nogle år siden føjede Mogens ølbrygningens kunst til repertoiret.
Mogens og Lene rejste gerne og bragte opskrifter og madtraditioner med hjem til bøgerne og kurserne, om det så var røgetraditioner langs Østersøen, skinkerne i Spanien eller pølsemageri i Ungarn.
De arrangerede også et utal rejser og weekender hvor venner, familier og kolleger blev inviteret med. Venner og familie havde stor gælde af deres organisatoriske talent og store energi. I mange år var Livø i pinsen et fast samlingspunkt for en stor gruppe venner og familie. Dagene bød på vandreture, historiske oplæg, leg og spil og timer omkring bålet. Ofte hev Mogens klarinetten frem og spillede for til fællessangene. Mogens nød gerne et godt glas øl eller vin og en god Havannacigar i venners lag.
Mogens’ 60 års fødselsdag blev fejret sammen med godt 40 venner og familiemedlemmer på en 14-dages studierejse til Cuba.
Mogens var et politisk menneske. I Århus var han medlem af SF, og i en periode formand for partiets amtsledelse. I Silkeborg skiftede han til Enhedslisten, hvor han til det sidste har bestridt tillidsposter i partiets ledelse, både lokalt og i regionen. Også i LLOs lejerbevægelse, i Dansk Flygtningehjælps årlige indsamling og en række andre aktiviteter har Mogens bidraget væsentlig og vedholdende med sit organisatoriske og politiske talent.
Mogens interesserede sig både for de lokale forhold og forholdene i den store verden, og debatten kunne gå til langt ud på morgenen, når det handlede om politik.
Mogens var et udpræget familiemenneske. Udover ægteskabet og arbejdsfællesskabet med Lene nød han samværet med deres sammenbragte 3 døtre og børnebørnene.
At have været en del af Mogens’ usædvanlig store venskabskreds har for mange af os været en livslang glæde og berigelse. Han vil være savnet af rigtig mange, nu hvor vi ikke længere skal synge og rejse sammen, sidde omkring bålet eller en god middag og diskutere politik sammen.
Vore varmeste hilsner går til Lene og familien.
I mindet om en af vore bedste kammerater.
Karen Marie Møller & Christian Juhl

Enig med Bæredygtigt Landbrug

“I torsdags havde næstformanden i Bæredygtig Landbrug et læserbrev i Midtjyllands Avis. Da jeg læste overskriften “Spildevandsforurening er normal praksis”, tænkte jeg, den er jeg da enig i.

Og forklaringen skal alle da have.

Jeg arbejder i et spildevandsselskab til daglig, politik er ved siden af. Når jeg følger sagen omkring udledningen af urenset spildevand i Øresund, som har raset i medierne de seneste ti dage, mangler der noget i debatten.

På tre områder.

Udfordringen for vandmiljøet ved udledninger af urenset, og renset, spildevand, er primært fosfor og kvælstof, og spildevand er ikke hovedkilden til de stoffer i naturen. I kan gætte én gang, hvad hovedkilden er.
Alternativet til, at der kommer så meget fosfor og kvælstof fra spildevand i vandmiljøet som nu er, at alle rør og ledninger, hvor regnvand og spildevand løber sammen, graves op og skiftes ud. Det arbejde med at skille spildevand fra regnvand er spildevandsselskaberne, lokalt her i Silkeborg for eksempel aktuelt i Vestergade, i fuld gang med, og har været det i cirka 50 år. Det vil…”

Mindeord for Mikael Hasle

Vi har mistet en god kammerat, verden har mistet et politisk engageret, varmt og humanistisk indstillet menneske, Mikael Hasle døde lørdag d. 27. juli.

Sidste sommer troede vi, vi skulle sige farvel til dig, da du svævede mellem liv og død efter amputation af begge ben grundet en aggressiv bakterieinfektion. Men du var ikke parat til at forlade verden og kæmpede dig tilbage til livet, også selvom det blev et helt andet liv end det, du hidtil havde haft. Du kom på Remstruplund Genoptræningscenter og lærte, hvordan du kunne klare en tilværelse uden ben. Det stod os hurtigt klart, at du havde viljen til at skabe dig et godt liv, eller som du selv sagde:

“Jeg generobrer stille og roligt livet”

Og det var med glæde og gåpåmod…

S, SF og Ø i fælles udspil om flere SOSU-medarbejdere

“Det er ikke kun i Silkeborg, vi kan forudse, at vi får problemer at få tilstrækkeligt med uddannede til ældre- og sundhedssektoren i de kommende år, det er et landsdækkende problem, og derfor løses udfordringen heller ikke i Silkeborg alene. Men det betyder ikke, at vi bare skal sidde på hænderne og vente på, at der på Christiansborg tages initiativer til at gøre noget ved de dystre fremtidsudsigter. Lokalt har EL sammen med S og SF drøftet problemet, og er blevet enige om et fælles udspil, der skitserer fire mulige tiltag, som – hvis de sættes i værk – forhåbentlig kan mindske problemet. ”
Lene Fruelund

Tryk “Læs mere” for at læse den fælles pressemeddelelse.

Drop dog de kommuneplaner

Uddrag:
“Hvert fjerde år reviderer byrådet kommuneplanen. Et stort arbejde, hvor borgere i lokalområderne sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og byrådet bruger en masse tid på at lægge planer for, hvad der skal ske i kommunen. Bagefter er der så en masse borgere, der tror på, at det var alvor. Jeg kan kun opfordre til, at man dropper det cirkus. Planer i Silkeborg Kommune holder kun, indtil der kommer en driftig bygherre med en ny plan.”…
Tryk “Læs mere” for hele artiklen

I får et gæt…

Uddrag:
… “Men når vi nu så gerne vil have folk til at flytte til fra andre kommuner, så må alle de nye fra andre egne af landet jo også flytte til de områder af kommuner, som vi udvikler og bebygger med nye etageboliger, rækkehuse og parcelhuse?
Skulle man mene.
Gør de så det? Flytter borgerne fra de andre kommuner mest til Lysbro, til Balle, til Gødvad, til Funder, hvor der er blevet bygget til, i henhold til de mange nye lokalplaner, med tilhørende afvigelser fra kommuneplanen?
I får et gæt på, hvilket område af Silkeborg Kommune, der i forhold til befolkningstal i år har tiltrukket flest borgere fra andre kommuner? Kun ét gæt.” …

Tryk på “Læs mere” for hele artiklen.

Stemmer de Gråt eller Grønt?

Uddrag:
“Mandag tager byrådet stilling til om kommunalplanen må tilsidesættes af lokalplaner i Lysbro og Sejs Svejbæk. Kommunalplanen er aftalen mellem kommune og borgere om fremtidens planlægning. Begge lokalplaner er mødt med store protester fra naboerne. Og mange er særligt bekymret for naturen.

Derfor indgår der både et grønt og et nærdemokratisk hensyn, når byrådspolitikerne skal vurdere, om lokalplanerne skal virkeliggøres.”

“Nu afventer vi den politiske behandling i byrådet. Begge steder bliver det spændende at se, hvordan de to partier, der heller ikke endnu har taget stilling til de to lokalplaner, Radikale Venstre og Alternativet, vil stemme? Begge partier vil jo gerne kendes for en grøn profil.”

Tryk på “Læs mere” for hele artiklen.