Mindeord om Mogens

Mogens Lyngsdal er taget på sin sidste rejse

Torsdag morgen døde Mogens Lyngsdal i sit hjem i Funder, omgivet af den nærmeste familie.

Mogens er født i Århus. Han blev uddannet som lærer, og arbejdede en årrække på bl.a. Nordgårdsskolen og senere på Produktionsskole i Aarhus, og som forstander på Mimers Brønd i Randers, hvor unge, der ikke mest var til bøger og længere uddannelse, fik en start på voksenlivet med landbrugsmaskiner, dyrehold mm.

Mogens kom til Funder i 80’erne. Han var blevet forelsket i Lene Fruelund, og det blev starten på et langt ægteskab og arbejdsfællesskab.

Mogens var som barn spejder. Han mødtes langt op i alderen årligt med gamle spejderkammerater, hvor de i kano sejlede på Gudenåen, sov i telt og nød venskabet omkring bålet.

Fascinationen over lejrlivet og fællesskabet holdt sig hele livet. Utallige er de fester og arrangementer, hvor han og Lene har steg grise, lam og fisk over bål, til stor glæde for venner og familier.

På et tidspunkt dannede han og Lene firmaet Lyngfrue, hvor de som kogekone og – mand lavede mad til større fester, fødselsdage og bryllupper, Lene ved anretterbordet udskæringen og Mogens ved bålet. Denne interesse førte til, at de udgav flere bøger om mad over bål, røgning og pølsemageri.

Mange mennesker har været på et af deres kurser i disse discipliner hjemme i haven i Funder, der er indrettet med bålhus, pitzaovn og røgeovn. Alle kulinariske hjørner skulle afprøves. For nogle år siden føjede Mogens ølbrygningens kunst til repertoiret.

Mogens og Lene rejste gerne og bragte opskrifter og madtraditioner med hjem til bøgerne og kurserne, om det så var røgetraditioner langs Østersøen, skinkerne i Spanien eller pølsemageri i Ungarn.

De arrangerede også et utal rejser og weekender hvor venner, familier og kolleger blev inviteret med. Venner og familie havde stor gælde af deres organisatoriske talent og store energi. I mange år var Livø i pinsen et fast samlingspunkt for en stor gruppe venner og familie. Dagene bød på vandreture, historiske oplæg, leg og spil og timer omkring bålet. Ofte hev Mogens klarinetten frem og spillede for til fællessangene. Mogens nød gerne et godt glas øl eller vin og en god Havannacigar i venners lag.

Mogens’ 60 års fødselsdag blev fejret sammen med godt 40 venner og familiemedlemmer på en 14-dages studierejse til Cuba.

Mogens var et politisk menneske. I Århus var han medlem af SF, og i en periode formand for partiets amtsledelse. I Silkeborg skiftede han til Enhedslisten, hvor han til det sidste har bestridt tillidsposter i partiets ledelse, både lokalt og i regionen. Også i LLOs lejerbevægelse, i Dansk Flygtningehjælps årlige indsamling og en række andre aktiviteter har Mogens bidraget væsentlig og vedholdende med sit organisatoriske og politiske talent.

Mogens interesserede sig både for de lokale forhold og forholdene i den store verden, og debatten kunne gå til langt ud på morgenen, når det handlede om politik.

Mogens var et udpræget familiemenneske. Udover ægteskabet og arbejdsfællesskabet med Lene nød han samværet med deres sammenbragte 3 døtre og børnebørnene.

At have været en del af Mogens’ usædvanlig store venskabskreds har for mange af os været en livslang glæde og berigelse. Han vil være savnet af rigtig mange, nu hvor vi ikke længere skal synge og rejse sammen, sidde omkring bålet eller en god middag og diskutere politik sammen.

Vore varmeste hilsner går til Lene og familien.

I mindet om en af vore bedste kammerater.

Karen Marie Møller & Christian Juhl