Er rapporten om hjælpemiddeldepotet overhovedet læst?

Jeg fatter ikke, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke lytter til de råd, de selv har bedt om. Læserbrev af Lene Fruelund.

Lene_240w

ALECTIA A/S er en større dansk rådgivningsvirksonhed. I perioden juni – december 2013 gennemførte de en analyse af arbejdsforhold og processer på hjælpemiddeldepotet i Silkeborg.

Der har lejlighedsvis været kritik af hjælpemiddelcentralens service med ofte længere ventetider end ønskeligt. Ved gennemlæsning af rapporten fra ALECTIA ses der at være en årsag hertil. De nedslidte lokaliteter og den arbejdsmiljømæssigt helt utidssvarende og utilstrækkelig indretning gør det vanskeligt at udføre arbejdet effektivt, men også forsvarligt. Det kalder på handling for at få løst alle problemer snarest muligt.

Det er det afsæt et borgerligt flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØEU) benytter til at ville udlicitere opgaven, men de har tydeligvis ikke læst rapporten særlig grundigt.

ALECTIA har lavet en omfattende rapport, der opstiller forskellige scenarier for et fremtidigt hjælpemiddeldepot. Der er økonomiske kalkuler, som sammenligner den aktuelle økonomi og driftsomkostninger med en fremtid, hvor depotet er hensigtsmæssigt indrettet og udstyret med tidssvarende teknologi. Heraf fremgår det, at der er betydelige effektiviserings og arbejdsmiljømæssige gevinster at hente.

ALECTIA forholder sig også til spørgsmålet om udlicitering. De skriver dog i deres konklusion følgende: Såfremt det besluttes at udlicitere kommende opgaver, vil der på hjælpemiddeldepotet ikke længere være den faglige kompetence på hjælpemiddelområdet i forhold til driften, som vil kunne bevares i nuværende konstruktion. Desuden vil borgerbetjening- og forståelse eventuelt kunne forringes, da der over tid er opbygget et tillidsforhold mellem borgere og personale.

Erfaringer fra andre kommuner er, at ved udlicitering af driften mister kommunerne ejerskab, ligesom de faglige kompetencer på området forsvinder. Desuden er der større sårbarhed over for f.eks. sygdom eller ved en medarbejderreduktion på hjælpemiddeldepotet.

Ved skarp opdeling af kørsel i hhv. udbringning/hjemtagning og reparation vil der ligeledes mistes væsentlige synergier, både i forhold til økonomi og miljø.

Når kommunen betaler et privat rådgivningsfirma for at gennemgå Hjælpemiddeldepotet på kryds og tværs, så fatter jeg ikke, hvorfor et flertal i ØEU ikke lytter til de råd, de kommer med.