Genindfør dækningsafgiften

Et skridt der kan mindske uligheden


Af Lene Fruelund, byrådsmedlem

Uligheden i Danmark er stigende. En af årsagerne er, at den nuværende og de to foregående regeringer har givet skattelettelser til de rigeste og til erhvervslivet. Den siddende lille Venstreregering pønser på at give endnu en lettelse i topskatten, selvom den i forvejen har givet et stort tilskud til den stigende ulighed ved at indføre et kontanthjælpsloft pr. 1. oktober. Det vil bidrage til fattiggørelse af tusindvis af mennesker. Alene her i Silkeborg skønnes 600 af få reduceret deres indkomst og nogle vil utvivlsomt få mere end svært ved at betale deres husleje.

Det er umuligt at kompensere fuldt ud for regeringens ulighedskabende politik i kommunerne, men lidt kan vi dog gøre. For øjeblikket drøftes kommunens budget for 2017, og det er svært at tilgodese alle ønsker og behov, for udgifterne skal helst ikke overstige indtægterne. På den kommunale indtægtsside er der skatten. I kommunerne er skatten sammensat af tre elementer: Personskat, grundskyld/ejendomsskat og dækningsafgift. En kommune har ikke fri mulighed for at hæve sine samlede skatteindtægter, men vi bestemmer selv fordelingen mellem de tre skatteelementer.

Personskatten omfatter alle, høj som lav, og den ligger aktuelt på 25,5 % her i kommunen. Ejendomsskatten berører fortrinsvis boligejere og dækningsafgiften berører alene virksomheder. Sidstnævnte afskaffede byrådsflertallet i et budgetforlig i 2014, og det kostede kommunen et indtægtstab på lige knap 20 mio. Lidt af tabet har vi fået kompenseret fra staten, men det ændrer ikke ved, at vi kunne have haft 20 mio. mere at gøre godt med, hvis dækningsafgiften ikke var afskaffet. Argumentet for afskaffelse var, virksomhederne så fik råd til at ansætte flere medarbejdere. Det er bare ikke sket! Hovedparten af virksomhederne betalte den gang under 10.000 kr i dækningsafgift, og man kan da heller ikke købe mange arbejdstimer for så lille et beløb. For virksomhederne betyder dækningsafgiften, som lå på 3 promille, således ganske lidt, men samlet set for kommunen, betyder den ret meget.

Konkret vil vi til det kommende budget foreslå, at vi genindfører dækningsafgiften og i stedet sætter personskatten ned. Yderligere foreslår vi at ejendomsskatten også hæves lidt. Aktuelt ligger ejendomsskatten på 28,26 promille, og der vil ikke være nogle som må gå fra hus og hjem, fordi den sættes nogle få promille op når personskatten samtidig sættes ned – for mange parcelhusejere vil der oven i købet være en gevinst.

Der bliver med andre ord tale om en mindre skatteomlægning, som vil bidrage til at mindske uligheden. Ydermere vil det betyde, at vi som kommune kommer til at spare op til 9,9 mio, som er det beløb kommunen skal bidrage med til finansiering af det skrå skatteloft. Når personskatten nedsættes, nedsættes dette bidrag også, og det udgør aktuelt 9,9 mio. Penge som vi har god brug for, når bl.a. folkeskolen skal have et løft.

Der burde kunne skaffes flertal i byrådet for en sådan omlægning. Venstre, Konservative og Liberal Alliance sidder trods alt kun på 13 af byrådets 31 pladser.

Midtjyllands Avis har også skrevet om Enhedslistens udspil – den artikel kan du læse her (åbnes i nyt vindue).