HVAD HAR DU ANLÆG FOR?

Spørgsmålet i overskriften er det, vi om nogle uger skal stille hinanden i byrådet, når vi har anlægsseminar en eftermiddag. Her påbegynder vi prioriteringen af næste års anlægsbudget. En sag til nogle hundrede millioner kroner om året.

Det virker dog til, at opvarmningen til eftermiddagen allerede er godt i gang. Mest varme er vores byrådskolleger i Venstre, som i sidste uge meldte ud, at der ikke skal findes anlægsbudget til et nyt Museum Jorn. Dermed prioriterede de præcis 0 kr. ud af anlægsbudgettet, da der ikke var sat penge af til det formål i forvejen.

Vi i Enhedslisten kommer til at gå efter at prioritere højere beløb ud af anlægsbudgettet. Det skyldes to forhold ved næste års budget. Det første er, at der allerede nu er sat for mange penge af i næste års budgetoversigt for anlæg i forhold til den givne ramme. Det andet er, at vi skal finde pengene på service i stedet for, hvis vi ikke prioriterer endnu mere ud af budgetoversigten for anlæg. Det fælles mål er således at skabe balance mellem indtægter og udgifter, og det gør vi hellere ved at spare på byggerierne end at spare mere på børn, familier, handicappede, socialt udsatte og ældre.

Vi tror på, at vi kan lykkes med opgaven, således at vi får anlægsbudgettet helt ned omkring 300 mio. kr. for næste år, ved at prioritere benhårdt efter tre kriterier:

  1. Vi skal leve op til vores juridiske forpligtelser på aftaler, vi allerede har indgået. Det gælder, hvor meget det end smerter os, f.eks. de store udgifter til nye veje i forbindelse med Søtorvet- og Fredensgård-byggerierne.
  2. Vi skal prioritere permanente anlæg, hvor vi mangler pladser. Det gælder særligt institutioner og skoler, men det gælder også pladser på plejecentre til de ældre.
  3. Endelig skal vi prioritere byggerier på social- og handicapområdet, da det er tydeligt for enhver, at det at have pladser i egen kommune til borgerne er en bedre forretning for kommunekassen end at købe dem ude i byen.

På baggrund af de tre kriterier håber vi at lande på at have anlæg for cirka 300 mio. kr., hvilket vil give muligheder for at undgå omfattende besparelser på service som dem, Økonomi- og Erhvervsudvalget for små to uger siden annoncerede til offentligheden.

Redaktør Helmer Jakobsen sagde det, vi skriver her, meget tydeligt i en leder i sidste uges Midtjyllands Avis, da han pegede i retning af at prioritere veje ned og institutioner og skoler op. Helmer har så evigt ret i den officielle udmelding fra det bedste lokale dagblad, som en leder jo er.

Måske vi skulle sende ham et medlemskort til liste Ø?

 

Signe Haahr Lindegaard og Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune for Enhedslisten