Hvem skal have kroner efter Corona?

Hverdagen har ændret sig for os alle med Coronapandemien. Også det politiske arbejde har ændret sig. I ugerne efter 11/3 skete der det besynderlige, at min kalender langsom blev mere og mere blank i takt med møder blev aflyst, hvor det modsatte plejer at være tilfældet. Siden er det foregået digitalt når byråd eller udvalg mødes, og møderne afvikles betydeligt hurtigere end sædvanlige møder. Det kan selvfølgelig være meget godt, men det giver samtidig en fornemmelse af ikke at have føling med, hvad der foregår i kommunen. En orienteringsmail i ny og næ fra den (af borgmesteren?) nedsatte krisestyregruppe eller fra chefen for et område – lidt flere i starten end her på sidste – er hvad vi har at forholde os til, og af disse mails kan vi læse, at det hele går godt. Stor ros til medarbejderne, der med planlægning og i konkret handling har formået at holde smitten borte fra plejecentre og botilbud her i kommunen. Vi kan således konstatere, at embedsværket sagtens kan lede kommunen igennem denne sundhedskrise uden politikernes indblanding, nogle vil måske mene, at det går langt bedre, når politikerne ikke blander sig!

Men der kommer selvfølgelig en dag, hvor udvalg atter kan samles om et mødebord og byrådet igen kan sidde i rundkreds i byrådssalen, og til den tid bliver der rigeligt at forholde sig til – ikke mindst hvad økonomien angår. Budgettet for 2020 er på flere områder underbudgetteret, og byrådsflertallet, som Enhedslisten ikke er en del af, har foranlediget, at der ligger et sparekatalog på 100 mio. som endnu ikke er politisk behandlet. Sundhedskrisen har ført til færre udgifter på nogle områder her og nu, men besparelser nu kommer måske til at føre til flere udgifter senere. De ekstraudgifter, kommunen har haft foranlediget af Coronaen, skal gøres op, og regningen sendes til staten – så må vi se, om det hele bliver dækket ind, når KL og finansministeren skal forhandle økonomiaftalen for 2021.

Der er meget, der er usikkert i tiden, ikke kun økonomien. Men mon ikke mange har fået øjnene op for, at der er medarbejdergrupper i kommunen, som har ydet en indsats, der ligger langt over det, man kunne forvente, med den løn de får. Sundhedsmedarbejderne har måttet løbe stærkere og stærkere gennem årene i syge- og ældreplejen, pædagogerne har skullet tage sig af stadig flere børn, og nu ved vi, at det sundhedsmæssigt ikke er holdbart, især ikke når der opstår smitsomme sygdomme. Disse medarbejdere skal i forlængelse af Coronakrisen ikke bare tilbage til tiden før Corona, de skal have bedre vilkår – også af hensyn til borgerne. Derfor har Enhedslisten foreslået, som en del af vores forslag til et grønt og socialt retfærdigt svar på krisen, at der afsættes seks mia. årligt til en gennemsnitlig årlig realvækst på 1,1 % i det offentlige, og fem mia. til en lavtlønspulje på det offentlige område, som skal udmøntes til overenskomstforhandlingerne i foråret 2021. Det er peanuts i sammenligning med de omfattende hjælpepakker, der er vedtaget gennem den sidste 1½ måned. Det håber vi, der kan samles et flertal i Folketinget bag.

Venlig hilsen

Lene Fruelund

Byrådsmedlem forEnhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg