Manglende retssikkerhed for mennesker med handicap

Det går ikke godt i Silkeborg Kommune. I hvert fald ikke når man ser på retssikkerheden for mennesker med handicap og deres pårørende.

Hvert år udsender Ankestyrelsen en orientering om deres behandling af klagesager på det sociale område. Og hvert år giver det anledning til krasse kommentarer, fordi en stor del af de klagesager, Ankestyrelsen modtager fra borgerne, omgøres ellers sendes retur til kommunerne, fordi grundlaget for kommunens afgørelse ikke har været tilstrækkeligt oplyst. Silkeborg skiller sig desværre ikke positivt ud – tværtimod. I den seneste opgørelse fra Ankestyrelsen, som blev forelagt byrådet i oktober, kunne man se, at det er gået den forkerte vej, og at Silkeborg Kommune får omgjort 50% af de sager, Ankestyrelsen modtager, mod 41% på landsplan. Det er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem.

Et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne har netop opnået underskrifter nok til at blive behandlet i Folketinget. Baggrunden for forslaget er de ufatteligt mange beretninger, som er blevet delt i Facebook-gruppen #enmillionstemmer, og alle de historier, som jævnligt bliver offentliggjort i medierne – herunder også MJA.

Det er hjerteskærende historier, og det er helt forståeligt, at rigtig mange ikke mener, at kommunerne varetager forvaltningen af handicapområdet på betryggende vis.

Vi tror ikke, forvaltningen af handicapområdet bliver flyttet fra kommunerne ved behandlingen i Folketinget, og vi tror heller ikke, at problemerne med retssikkerheden vil blive løst, hvis forvaltningen f.eks. overgår til regionerne. Derfor vil vi hellere tage fat om roden og starte med at gøre noget ved problemet her og nu.

Vi vil have ansat en borgerrådgiver til at hjælpe og støtte de borgere, der farer vild i regeljunglen, og som ikke føler de bliver hverken hørt eller forstået, og som mener, at det er gået galt undervejs i sagsbehandlingen.

Silkeborg kommune har tidligere haft en borgerrådgiver, men den funktion forsvandt i et budgetforlig. Selvom Enhedslisten hvert år siden har sagt til borgmesteren, at vi ønsker funktionen genindført, har vores ønske aldrig fundet vej til et budgetforlig. Nu bliver der snart mulighed for at søge medfinansiering til en borgerrådgiver via midler afsat på finansloven. Derfor har vi også sørget for, at Socialudvalget kommer til at behandle forslag om en borgerrådgiver på udvalgsmødet her i april. En borgerrådgiver vil ikke løse alle problemer med retssikkerheden, men det kan være et godt første skridt og en uvurderlig støtte til de borgere, der føler sig kørt over i den kommunale sagsbehandling.

Signe Haahr Lindegaard – spidskandidat for EL til kommunalvalget

Lene Fruelund – medlem af byrådet og Socialudvalget for EL