NATUR-, MILJØ- OG KLIMATOSSER, KOMMUNEPLAN PÅ VEJ

I mandags sendte vi fra byrådsmødet den kommende kommuneplan i høring.

Det er på alle måder interessant læsning, som jeg håber, alle borgere vil kradse mere eller mindre i overfladen på allerede nu, før sommerferien for alvor rammer os. Der er allerede på kommunens hjemmeside hundredevis af sider at læse, og der kommer mange flere til hen over sommeren. Før høringen officielt bliver åbnet til august.

Så slå dig bare løs allerede nu.

Mindst en sektion på hjemmesiden for kommuneplanen er dog færdig. Det gælder miljøvurderingen af kommuneplanen. Det er spændende, men også bekymrende, læsning.

Her er tre uddrag fra miljøvurderingen:

“Der er store landskabsmæssige påvirkninger ved udlæg af de nye byudviklingsområder. Påvirkningerne på landskabet er varige og vil kun i begrænset omfang kunne afbødes, i forbindelse med den videre planlægning” (nyt boligudbygningsområde, Ans)

“Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til kulturarv, skov og skovbyggelinjer, regnvandshåndtering og trafik” (nyt byvækstområde, Funder)

“Miljøvurderingen peger på væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til at området i dag er skovbevokset og har et højt naturindhold. Der er formentlig flagermus og flere rødlistede arter i området. Området er en del af ”Grønt Danmarkskort” og fungerer som rekreativt område for befolkningen i Svejbæk. Påvirkningerne vil være varige og kan kun i begrænset omfang afbødes, i forbindelse med den videre planlægning” (ny boligbebyggelse, Sejs-Svejbæk)

Store varige landskabsmæssige påvirkninger, væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til højt naturindhold, påvirkninger af rekreativt område for borgerne, væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til skov og skovbyggelinjer.

Synes du også, det er bekymrende læsning?

Så sæt dig ind i sagerne, følg med de kommende måneder og giv din mening til kende, hvor du kan. Overfor os politikere per mail og mobil eller til byrådsmøder, med høringssvar, på borgermøder, i de lokale medier, på nettet osv.

De nævnte miljø- og naturpåvirkninger har også klimamæssige negative påvirkninger, da de f.eks betyder fældning af skov, og nybyggeri af boliger jo heller ikke ligefrem er Co2-neutralt.

Så det er ikke bare naturtosserne og miljøtosserne, jeg kalder på med dette opslag. Det er også klimatosserne.

Kom ud af skoven og byd ind, før det er for sent. I dag er for eksempel for sent for Nordskoven og for skovområder i både Sejs-Svejbæk, Lysbro og flere andre steder. Træerne er således blevet fældet.

 

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten