Parkeringskælderen igen igen

Enhedslisten foreslår debat med borgerne

LeneJørgen01
Af Lene Fruelund og Jørgen Madsen, byrådsmedlemmer

For de fleste borgere i Silkeborg, der interesserer sig for parkeringsforholdene i Silkeborg by, vil det være kendt, at Enhedslisten er modstander af en P-kælder under Torvet og vil modarbejde ethvert forslag, der indebærer, at der bruges kommunale kroner på projektet. Det er der flere årsager til, men primært, at vi ikke mener, det handler om at trække flere biler ind i centrum. Et flertal i både det tidligere og det nuværende byråd går ind for en P-kælder under Torvet. Sådan så det i hvert fald ud, indtil MJA fik en bombe til at springe: Der er et alternativt forslag!

Jyske Bank har fået udarbejdet det alternative forslag, der fjerner bilerne fra søbredden ved Søvej, så søbredden kan benyttes til rekreative formål. Det ser vi i Enhedslisten meget gerne, og samtidig dækker forslaget bankens eget behov for parkering – det så vi til gengæld gerne reduceret (samkøring, el-cykler brug af tog mv.), men det er en anden sag.

I stedet for nu at bruge tid på at debattere om den tidligere eller nuværende borgmester har en ‘dårlig sag’, i og med de har holdt Jyske Banks forslag for sig selv, vil vi hellere bruge tid på en åben debat med borgerne i kommunen om de to forskellige forslag koblet med en debat om, hvordan vi kan sikre, at Silkeborg by forbliver en attraktiv handelsby, f.eks. også med mulighed for parkering udenfor centrum og med små busser i pendulfart til og fra centrum.

Enhedslisten har i øvrigt stillet forslag om at fjerne 5,4 mio fra budget 2015 til etablering af en tilkørselsvej ad Rådhusgade til en P-kælder under Torvet allerede i 2015. Det giver ikke mening når hele P-kælderprojektet er så usikkert, som det er, så vil pengene være bedre brugt på tiltrængte skolerenoveringer eller på Nordre Skole som kulturhus.